به صفحه کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری خوش آمدید

لیست اعضای کمیته مرکزی منتخب کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

1- هما ارجمند
2- محمود احمدی
3- احمد بابایی
4- جلیل بهروزی
5- کامران پایدار
6- مجید پستنچی
7- علی جوادی
8- فخری جواهری
9- سیاوش دانشور
10- نسرین رمضانعلی
11- مهیار شاهی
12- جمشید عزیزی
13- سیروان قادری
14- پروین کابلی
15- مریم کوشا
16- مهرداد کوشا
17- آذر ماجدی
18- سعید مدانلو
19- پدرام نواندیش
20- شهلا نوری
21
- کریم نوری

 


اطلاعیه های مربوط به برگزاری کنگره اول حزب

گزارش تصویری از اولین کنگره حزب اتحاد کمونیسم کارگری


کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛با موفقیت بپایان رسید


پيام "سازمان ابتکار کمونيسم کارگرى"به کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى


پيام کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به زندانيان سياسى؛آزادتان ميکنيم!


بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در باره نقش و جایگاه منصور حکمت؛کمونیسم منصور حکمت پرچم حزب ماست!


پیام کنگره حزب اتحاد کمونیسم کارگری به طبقه کارگر


پيام کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به مردم آزاديخواه٬ زنان و جوانان؛جمهورى اسلامى ؛را با یک انقلاب کارگری به زیر کشیم!


پيام کنگره اول حزب به مردم بپاخاسته در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا؛شما چهره جهان را تغيير داده ايد!


قطعنامه مصوب کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛ حزب اتحاد کمونیسم کارگری و قدرت سیاسیاطلاعیه 5 کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛ نتیجه انتخابات نمایندگان سراسری کنگره


اطلاعیه ۴ کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛به متقاضیان شرکت در کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری


دعوت از احزاب و سازمانهای سیاسی به کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری


اطلاعیه دوم کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛لیست کاندیدا های انتخابات سراسری


اطلاعیه اول کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به این صفحه دائما سر بزنید مطالب این صفحه در حال تکمیل است

رادیو ٢۴ ساعته برای یک دنیای بهتر ورود به سایت رادیو


مطالب نوشته شده درباره کنگره


سمينار در کنگره اول حزب٬ اوضاع بين المللى٬ تحولات انقلابى؛و سياست کمونيسم کارگرى

سیاوش دانشور


سخنرانى در کنگره اول٬ مبحث اولويت ها و چشم اندازها؛ حزب و جنبش کارگرى

نسرین رمضانعلی


سخنرانى در کنگره اول٬ مبحث اولويتها و چشم اندازها؛ پايان يک دوره و مصافهاى کمونيسم کارگرى

سیاوش دانشور


يادداشت سردبير٬ شماره ١٩١؛ در باره کنگره اول حزب

سیاوش دانشور


نکاتی پیرامون جایگاه ویژه کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

سیروان قادری


جای منصور حکمت خالی

پدرام نواندیش

کنگره حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛ انتظارات

مریم کوشا


گفتگوهایی پیرامون؛ کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

سیاوش دانشور


درباره کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

شهلانوری


گفتگوهایی پیرامون؛ کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری آذرماجدی

گفتگوهایی پیرامون؛کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

نسرین رمضانعلی


گفتگوهایی پیرامون؛کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

علی جوادی