اخراج گسترده کارگران جنرال مکانیک در آغاز سال نو!

بنا به خبر دريافتى٬ در اول این روزهای سال جدید در یک اقدام ناگهانی٬ به دستور "یاری" مدير شرکت 76 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک از کار اخراج شده اند. عوامل کارفرما با نصب لیست اسامی کارگران اخراجی در مقابل کیوسک ورودی شرکت از نگهبانی خواسته اند از ورود هر یک از کارگران اخراجی به محوطه شرکت و یا هر گونه تجمع احتمالی آنها در برابر شرکت اکیدا جلوگیری نماید!

کارگران اخراجی که از 2 تا 10 سال سابقه کار دارند تاکنون در قسمتهای مختلف شرکت از ماشین آلات، انبار و کارگاهها مشغول به کار بوده اند. کارفرما حتی از پرداخت دستمزد و اضافه کاری اسفند ماه کارگران خودداری نموده و از قرار در هراس از اعتراض کارگران وعده تسویه حساب در پانزدهم فروردین ماه را داده اند! بهانه واهی کارفرما در اخراج کارگران اتمام پروژه ساخت پل در میدان سنگی در غرب تهران میباشد. این دروغ بزرگ در حالیست که هم اکنون پروژه های اصلی اجرا و ساخت انواع اتوبان و پلهای روگذر و در حال احداث در غرب تهران توسط شرکت جنرال مکانیک در دست احداث میباشد.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: در این شب عیدی ما و خانواده هایمان را شکه کرده اند. از کار اخراج شده ایم، از زندگی ساقط شده ایم، دستمزدهایمان را هم نداده اند. از ورود ما به شرکت و تماسمان با کارگران عین جذامیها جلوگیری میکنند. عید و سال جدید را با جیب خالی و ترس از عقب افتادن اجاره خانه و هزار و یک بدبختی دیگر با کابوس بیکاری و فقر بیشتر شروع کرده ایم. تا آخرش چه شود!

شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک با 200 کارگر قرار دادی و سفید امضا (که هم اکنون 76 نفر از این کارگران از کار اخراج شده اند) با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری بسیار سنگین و فرساینده در 2 شیفت 12 ساعته شبانه روزی٬ هم اکنون طرف قرار داد شهرداری تهران و مجری و سازنده انواع اتوبان و پل های روگذر در غرب تهران میباشد. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت بنیاد مستضعفان حکومت اوباش اسلامی است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٧ فروردين ١٣٩٠ - ٢٧ مارس ٢٠١١