کارگران شرکت ناودیس راه

7 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 600 نفر از کارگران شرکت راه سازی ناودیس راه با وجود همه اعتراضات مکرری که داشته اند تا امروز موفق به دریافت 7 ماه از دستمزدهای معوق خود نشده اند. کارفرما در جواب کارگران معترضی که خواستار دریافت فوری دستمزدهایشان هستند، با عجز و لابه و با عوامفریبی و وعده های پوچ امروز و فردا میگوید: چند میلیارد تومان از شهرداریها و فلان ادارات دولتی طلبکاریم. پول ما را نمیدهند و شما کارگران باید صبر کنید!

یکی از کارگران میگفت: راست میگویند! به بهای کار و رنج و استثمار ما، به بهای ندادن دستمزدهایمان، به بهای فقر و محرومیت و گرسنگی دادن و زجر کش کردن ما و خانواده هایمان پولهای میلیاردی بین آقایان حکومتی و سرمایه دارها از این جیب به آن جیب رد و بدل میشه، با پولهای باد آورده در زندگی تجملاتی و سفرهای تفریحی خارج از کشورشان میخورند و می چرند ...اما ما کارگران با مساعده زندگی میکنیم!! و حالا برای کرایه خانه و پول دوا و درمان و نان شب و پرداخت قبض آب و برق و گاز وغيره با قیمت های سر سام آور معطل مانده ایم.

شرکت راه سازی ناودیس راه با بیش از 600 کارگر قرار دادی و ساعت کاری نامعلوم با دستمزدهای 300 هزار تومانی و همیشه معوق٬ مجری و سازنده پروژه های راه سازی است. دفتر مرکزی شرکت نیز در خیابان پاکستان تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۶ فروردين ١٣٩٠ – ۵ آوريل ٢٠١١