کارگران شرکت دنا سان

دستمزدهای معوق از 6 ماه تا 2 سال !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 300 نفر از کارگران شرکت ساختمانی دنا سان با وجود پیگیریها و اعتراضات تاکنونی تا امروز موفق به دریافت دستمزدهای 6 ماه گذشته خود مربوط به سال گذشته نشده اند. جواب کارفرما به کارگران معترضی که خواستار دریافت دستمزدهایشان هستند اخراج از کار و تهدید به بیکار سازی است. در مواردی هم که بر اثر فشارهای کارگران کارفرما مجبور به عقب نشینی شده٬ مبالغ بسیار ناچیزی بطور مخدوش و نامشخص بعنوان مساعده و اللحساب! به کارگران پرداخت نموده اند. اما هیچ خبری از محاسبه روشن و شفاف و پرداخت دستمزدها نیست.

کارگران شرکت دنا سان که عمدتا روز مزد کار هستند. متاسفانه حتی از قراردادهای ناعادلانه موقت و سفید امضا و دستمزدهای اندک مصوب قانون کار حکومت وحوش اسلامی سرمایه داران نیز محرومند. میزان دستمزدها و ساعت کار و شرایط کار میان کارگران و کارفرما ظاهرا توافقی و اختیاری است! اما توافق ظاهری نیرنگ کثیفی است که در پس آن کارفرما با سو استفاده و در تنگنا قرار دادن کارگر به دلیل فشار بیکاری و فقر روز افزون٬ دستمزد و شرایط و زمان ناعادلانه کار را یکطرفه بنا به امیال سودجویانه خود به کارگران تحمیل میکند. در اینجا هیچ نشانی از ابتدایی ترین حقوق انسانی در کار نیست. ساعت کار ظاهرا از 8 صبح تا 5 عصر است اما ساعت کار واقعی و تحمیلی به کارگران از اول صبح تا آخر شب و همچنین روزهای تعطیل میباشد. بسیاری از کارگران، کارگران مهاجری هستند که به دلیل بیکاری و فقر٬ شهر و خانه و خانواده های محروم خود را به امید رسیدن به لقمه نانی ترک گفته اند و هم اکنون با تن و روانی خسته و دستان خالی در جهنم دزدی و فساد و جنایت سرمایه داران انگل گرفتار آمده اند. بسیاری از این کارگران شب را در ساختمانهای نیمه کاره و محروم از هر امکانی برای زندگی به صبح میرسانند. بعضی از آنها ماههاست که هنوز فرزندان و خانواده و عزیزان خود را ندیده اند.

کارفرما با نپرداختن دستمزدها و به گرو گرفتن دستمزدها و وعده های دروغ امروز و فردا کارگران را بیش از پیش به اسارت خود در آورده است. بسیاری از کارگران از سر ناچاری مجبور شده اند حتی برای نقد شدن دستمزدهای عقب افتاده شان هم شده فعلا باز هم به کار برای کارفرما تسلیم شوند. علاوه بر این تعداد دیگری از کارگران قراردادی شرکت بیش از 2 سال است که دستمزدهایشان معوق شده است. کارفرما با عوامفریبی و دروغ و وعده های امروز و فردا از پرداخت دستمزدها طفره میرود و با پرداخت مساعده های ناچیز سعی در ساکت نگه داشتن کارگران دارد .

شرکت برج ساز و ساختمانی دنا سان با بیش از 300 کارگر روزمزد و بعضا قراردادی با دستمزدها و شرایط کاری مبهم و مخدوش و بسیار ناعادلانه علیه کارگران٬ در سطح شهر تهران مجری و سازنده انواع پروژه های گسترده ساختمانی است. هم اکنون پروژه در دست احداث شرکت واقع در میدان ونک تهران میباشد .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ فروردين ١٣٩٠ - ٢٨ مارس ٢٠١١