کارگران صنایع نفت و گاز دریا ساحل

دستمزدهای اسفند هم معوق شد !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت صنایع نفت و گاز دریا ساحل به همراه خانواده های محرومشان با جیب خالی و ناتوانی حتی برای تهیه نان شب به استقبال سال نو میروند. تا چندی پیش کارفرما از پرداخت دستمزد ماههاى آذر و دی و بهمن کارگران طفره میرفت. به دنبال پیگیریهای کارگران٬ نهايتا "اخوان" مدیر شرکت مبلغ ناچیزی بابت عیدی پایان سال و بخشی از دستمزدهای معوق٬ آنهم  فقط به تعدادی از کارگران٬ بطور مخدوش پرداخت کرد.

در پی پرداخت بخش ناچیزی از دستمزدهای معوق آن هم به تعدادی از کارگران٬ اخوان و همدستانش پرداخت دستمزدهای اسفند ماه را٬ که این روزها بیش از هر زمان دیگری برای کارگران و خانواده هایشان ضروریست٬ به سال آینده موکول نموده اند ! کارگران از اين وضعيت بويژه در آستانه سال نو بشدت عصبانى اند. حجم سنگین و فشردگی کار، دورى از خانواده و زندگی شبانه روزی در کمپهای بدون امکانات و غیر بهداشتی، نپرداختن دستمزدها و نگرانی از جهت فقر و گرسنگی و محرومیت خانواده ها، همه مزید بر مشکلات کارگران است.

اخوان مدیر شرکت که از پاسدار کمیته چیهای آدمکش دیروز است زبان همیشگیش با کارگران تهدید به اخراج و دروغ و عوامفریبی است. کارفرماى پروژه های شرکت دریا ساحل قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران حکومت اسلامیست. هم اکنون تعدادی از فرماندهان جانی و دزد سپاه پاسداران در همدستی با اخوان و شرکایش از قبل استثمار وحشیانه کارگران ثروتهای نجومی و سرگیجه آوری به جیب میزنند.

شرکت دریا ساحل با بیش از 1000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی در مناطق عسلویه، خارک و گچساران مجری پروژه های لوله کشی نفت و گاز میباشد. ساعت کار کارگران از 6 صبح تا 6 عصر و دفتر مرکزی شرکت در خیابان تخت طاوس تهران است .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٩ اسفند ١٣٨٩ – ٢٠ مارس ٢٠١١