کارگران صنایع نفت و گاز شرکت دریا ساحل
3 ماه دستمزد معوق

بنا به خبر دريافتى٬ هم اکنون بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت دریا ساحل مستقر در عسلویه، گچساران و خارک دستمزدهای آذر و دی و بهمن ماه  را دریافت نکرده اند.

حجم سنگین و فشردگی کار، زندگی شبانه روزی در کمپهای بدون امکانات و غیر بهداشتی٬ دوری از خانواده و نگران خاطری از جهت فقر و گرسنگی و محرومیت خانواده ها٬ شرایط روحی و روانی کارگران را به مرز انفجار رسانیده است. "اخوان" سرمایه دار نو کیسه و مدیر شرکت که از پاسدار کمیته چیهای آدمکش دیروز است٬ هر روز جواب کارگران را یا با وعده های دروغ میدهد یا با تهدید اخراج از کار! کارفرماى پروژه های شرکت دریا ساحل قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران حکومت اسلامی سرمایه داران است. هم اکنون تعدادی از فرماندهان جنایتکار و دزد سپاه پاسداران در همدستی با اخوان و شرکایش از قبل استثمار وحشیانه کارگرانی که خانواده هایشان حتی برای نان شب محتاجند به ثروتهای نجومی و سرگیجه آوری رسیده اند.

شرکت دریا ساحل با بیش از 1000 نفر کارگر قراردادى با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی مجری پروژه های لوله کشی نفت و گاز میباشد. البته تعدادی از کارگران نیز در شرایط بدتری یعنی کار روز مزدی مشغول به کارند. ساعت کار کارگران از 6 صبح تا 6 عصراست. دفتر مرکزی شرکت در خیابان تخت طاوس تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ اسفند ١٣٨٩ – ١ مارس ٢٠١١