کارگران شرکت پترو تکسان عسلویه و ماهشهر
یکماه دستمزد معوق

بنا به خبر دريافتى٬ بعلت کارشکنی عوامل کارفرما هم اکنون با گذشت 8 روز از پایان ماه دستمزدهای بهمن ماه بیش از 330 نفر از  کارگران شرکت پترو تکسان پرداخت نشده است.

"ابراهیمی" مدیر شرکت و همپالگیهای دزدش با جوابهای سر بالا و امروز و فردا کارگران معترض را که خواستار دریافت فوری دستمزدهایشان هستند در ابهام و سرگردانی فرو برده اند.  بهانه ابراهیمی و همدستانش کسری بودجه و بحران مالی است. مرتب به کارگران وعده وعید دروغ میدهند و هر روز حسابهای بانکیشان انباشته و انباشته تر میشود.

یکی از کارگران معترض میگفت: همین ابراهیمی بی وجدان با بالا کشیدن دستمزدهای ما کارگران به ثروتهای نجومی رسیده٬ اول صبح با هواپیما از تهران به این جهنم می آید٬ کلی وعده های پا درهوا و قول و قرار تحویل ما میدهد و عصر دوباره با هواپیما به تهران بر میگردد. همین الان در میان ما تعداد زیادی از کارگران بیش از 6 ماه است خانواده هایشان را ندیده اند. در این گرما بدون غذا و بهداشت مناسب با زندگی در سوله ها و کمپهای کثیف از صبح تا شب جان می کنیم٬ آخرش هم دستمزدهای ناچیزمان را نمیدهند. خانواده هایمان هم در آن طرف برای اجاره خانه و هزار بدبختی دیگر و برای زنده ماندن، برای نان شب به ما چشم دوخته اند. حکومت اسلامی و آخوند و خدا هم مدافع دزدان گردن کلفتی چون ابراهیمی هستند.

شرکت پترو تکسان با بیش از 330 کارگر قراردادی با قراردادهای یکطرفه و سفید امضا و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا 6 عصر  با یک سایت مستقر در فاز 12 عسلویه و دو سایت دیگر در ماهشهر٬ مجری پروژه های نفت و گاز میباشد. عوامل کارفرما همیشه دستمزدهای کارگران را با چندین ماه تاخیر و کارشکنی می پردازند. دفتر مرکزی شرکت نیز در خیابان شیخ بهایی تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ اسفند ١٣٨٩ – ١ مارس ٢٠١١