کارگران کارخانه لوله سازی سدید!
2 ماه دستمزد معوق، تهدید به اخراج

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 750 نفر از کارگران کارخانه لوله سازی سدید علیرغم اعتراضات و پیگیریهای مکرر تاکنونی خود تا امروز موفق به دریافت دستمزدهای ماههاى دی و بهمن نشده اند. "عطایی" مالک کارخانه و سرمایه دار نو کیسه ای که تازگیها با زد و بند با باندهای حکومت اسلامی و پرداخت رشوه به تعدادی از بانکها موفق به خرید این مجموعه صنعتی شده در جواب کارگران گرسنه و معترض گفته است: فعلا پولی برای پرداخت دستمزدها نداریم٬ ما کلی بدهکاری به بانکها داریم و اوضاع اقتصادی هم خراب است٬ دعا کنید وضع از این هم بدتر نشود و گرنه ما مجبور به اخراج تعدادی از کارگران خواهیم شد.

آری، این جواب همیشگی حکومت اسلامی و سرمایه داران به کارگران محروم و زجر کشیده ای است که برای ماهی 300 هزار تومان وحشیانه استثمار شده اند. 300 هزار تومانی که برای یک خانواده کارگری در این جهنم حکومت اسلامی و سرمایه داران حتی کفاف یک هفته زندگی را هم نمیدهد. کارگرانی که برای نان شب خانواده هایشان محتاج و معطل مانده اند تهدید میشوند: یا استثمار وحشیانه و سکوت یا اخراج از کار یا زندان و باطوم و شکنجه.

در کارخانه لوله سازی سدید با خط تولید لوله های انتقال گاز و نفت واقع در جاده ساوه 300 نفر و در شعبه دیگر این کارخانه در ماهشهر 350 نفر و در دفتر مرکزی واقع در خیابان جردن تهران و دیگر  بخشهای جانبی 100 نفر٬ مجموعا بیش از 750 نفر کارگر با قراردادهای موقت و سفید امضا و یکطرفه با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری 8 صبح تا 5 عصر مشغول به کارند. هم اکنون علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای دی و بهمن ماه خطر اخراج و بیکاری کارگران را تهديد ميکند. همچنین پرداخت دستمزدهای اسفند ماه و عیدی پایان سال در ابهام است.
         

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ اسفند ١٣٨٩ - ٢٧ فوريه ٢٠١١