کارگران شرکت تصویر دنیای هنر!
یکماه دستمزد معوق

بنا به خبر دريافتى٬ با گذشت یکهفته از پایان ماه بیش از 100 نفر از کارگران شرکت تصویر دنیای هنر هنوز ریالی دستمزد دریافت نکرده اند. کارگران خواهان دریافت دستمزدهای بهمن ماه هستند و وعده های دروغ امروز و فردای معماریان مدیر شرکت، تهدید به اخراج و هراس از کابوس بیکاری و فقر بیشتر، شرایط سنگین و پر استرس و تحقیر آمیز کاری٬ و فشارهای روزافزون زندگی برای تامين اجاره خانه و نان شب٬ زندگی کارگران و بخصوص زنان کارگر سرپرست خانوار را در شرایط انفجار و فاجعه آميزى فرو برده است.

بیش از 40 نفر از این کارگران زنان زحمتکش سرپرست خانواری هستند که در سایت حکیمیه در منطقه خاک سفید تهران از صبح تا شب مشغول بسته بندی سی دی هستند. اکثر این زنان زحمتکش بعلت فشار و یکنواختی و طولانی بودن ساعت کار به انواع بیماريهای مفاصل و کمر درد مبتلا شدند.  

یکی از زنان کارگر در حالیکه بغض گلویش را میفشرد و اشک در چشمانش جمع شده بود میگفت: شوهرم کارگر اخراجی است. هر دری را می زند کار نیست. خانه نشین شده. مستاجریم و محل زندگیمان کرج است. هر روز ساعت 4 صبح از خانه بیرون میزنم٬ هزینه کرايه تاکسی رو ندارم٬ باید از کرج تا تهران و از غرب تا شرق تهران را با مترو و اتوبوس و پیاده بیایم. از 8 صبح تا 5 عصر کار میکنیم. اگر صلاح بدانند و نیاز داشته باشند تا آخر شب هم برای اضافه کاری ما را نگهمیدارند. اگر خیلی زود به خانه برسم ساعت 8 شب است و اگر اضافه کار باشم ساعت 10 و 11 شب. اگر یک سی دی رو اشتباه بسته بندی کنیم سر ماه 50 هزار تومان از دستمزدمان را بعنوان جریمه کسر میکنند. اگر اعتراض کنیم٬ اگر حرفی بزنیم٬ فورا اخراج از کار! و اخراج از کار یعنی از همین زندگی سگی هم ساقط شدن. لعنت به این حکومت اسلامی، لعنت به این سرمایه دارها.

شرکت تصویر دنیای هنر در تبانی با باندهای دزد حکومت اسلامی تولید و توزیع کننده انواع سی دی های به اصطلاح مجاز و مورد تایید وزارت ارشاد حکومت ارتجاع اسلامی است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ اسفند ١٣٨٩ - ٢٧ فوريه ٢٠١١