اعتصاب در فازهاى ده گانه عسلويه
پيمانکار با يک ميليارد بدهى به کارگران در رفت!

بنا به خبر دريافتى٬ روز ٢۵ ارديبهشت٬ کارگران بخش مکانيک در ده فاز عسلويه در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه دستمزد توسط شرکت ايليا فولاد دست به اعتصاب زدند. کارگران سر کار نرفتند و اعتصابشان را متحدانه در محل خوابگاه شروع کردند.

پيمانکار شرکت ايليا فولاد در سال گذشته چهار ماه حقوق به کارگران بخش مکانيک در ده فاز عسلويه بدهکار بود. پيمانکار بدون اينکه با کارگران تسويه حساب کند اتمام کار کرده و با بدهى يک ميليارد ريالى کار را ترک کرده است. بدنبال اتمام کار و پايان قرار داد شرکت ايليا فولاد با شرکت گاز پارس جنوبى٬ شرکت جديدى طى يک مناقصه ادامه کار را در اين قسمت شرکت گاز بدست گرفته است.

قابل ذکر است که کارگران قبل از اتمام قرارداد اين شرکت طى اعتراضات مکرر خواهان نقد کردن دستمزدها بودند. کارفرما با وعده قول پرداخت دستمزدها را ميداد و اينکه حتما قبل از اتمام قرارداد بدهى اش را به کارگران ميپردازد. اما در حال حاضر که شرکت ايليا فولاد قرارداداش تمام شده و با بدهى به کارگران کار را تمام کرده و رفته است٬ کارفرماى اصلى يعنى شرکت گاز نيز از پرداخت حقوقهاى معوق کارگران خوددارى ميکند.

اعتصاب کارگران در اعتراض به دزدى و کلاهبردارى آشکار کارفرماى شرکت پيمانى ايليا فولاد و همراهى و بى مسئوليتى شرکت گاز يعنى کارفرماى اصلى صورت گرفت. اين اعتصاب يک روز طول کشيد. نهايتا کارفرماى شرکت گاز ناچار شد که به کارگران قول دهد که حقوقهاى معوق سال گذشته کارگران را از محل طلب پيمانکار قبلى از شرکت گاز پرداخت ميشود. با اين عقب نشينى کارفرماى شرکت گاز اعتصاب بعد از يکروز به پايان رسيد. اما کارگران اعلام کردند در صورت نپرداختن طلب هايشان مجددا متحدانه وارد اعتصاب ميشوند.

شرکت ایلیا فولاد توليد کننده انواع فولاد آلياژى است و با شرکتهاى بزرگى از جمله شرکت گاز پارس جنوبى٬ شرکت پارس خودرو٬ ماشین سازی اراک٬ واگن پارس٬ ماشین سازی پارس٬ صنایع آذراب٬ شرکت هپکو٬ و شرکت خالق صنعت همکارى دارد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٩ ارديبهشت ١٣٩٠ – ١٩ مه ٢٠١١