اجتماع گسترده کارگران فولاد مبارکه

بنا به خبر دريافتى٬ در پی فراخوانی که در سطح سایت های مجتمع فولاد مبارکه و شهید خرازی (مجتمع فولاد جدید وابسته به فولاد مبارکه) در دو هفته قبل پخش گردید، کارگران پیمانکار و پروژه ای در تاریخ نهم خرداد ماه مبادرت به تجمع در جلوی ساختمان فولاد سازی کردند. اين تجمع تدريجا و بسرعت گسترش يافت و با افزایش جمعیت حرکت به سمت ساختمان مرکزی فولاد سازى شروع گردید. بنا به خبر جمعيتى بين دو الى سه هزار کارگر در اين تجمع شرکت داشتند.

امروز سه شنبه نيز مجددا قريب ۶٠٠ الى ٧٠٠ نفر از کارگران در مقابل ساختمان مرکزی فولاد مجتمع مبارکه تجمع کردند. بدنبال اجتماع کارگران افرادی از طرف ریاست مجتمع حاضر شدند و ضمن دادن وعده به تهدید کارگران پرداختند و سعی در پراکنده کردن جمعیت داشتند. اما اين تلاشهاى سرکوبگرانه با اعتراض کارگران روبرو شد و در نهایت با پافشاری کارگران در ظهر امروز ١٠ خرداد ماه٬ نمایندگان کارگران پیمانکار در حضور رئیس مجتمع فولاد مبارکه و روسای برخی ديگر از شرکت های پیمانکار که با مجتمع قرارداد دارند٬ جلسه ای مشترک برگزار کردند.

در اين جلسه کارفرما همان سياست را پيش برد و به تحقیر و تهدید و ناسزا به کارگران پرداخت و جلسه بى نتيجه تمام شد. کارگران از رفتار کارفرما بشدت عصبانى اند و بر خواست خود براى امنيت شغلى و قراردادهاى مورد نظر خودشان پافشارى ميکنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٠ خرداد ١٣٩٠ – ٣١ مه ٢٠١١