عسلويه٬
اعتراض کارگران به نبود غذا

در اطلاعيه هاى قبل اخبارى در مورد کشمکش کارگران و کارفرما و شرکتهاى پيمانى در فازهاى ده گانه عسلويه برسر افزایش دستمزد٬ نوع قراردادها٬ امنیت شغلی٬ بهداشت و ایمنی محیط کار٬ و همچنین کيفيت سرويس غذا خورى و غذاى ارائه شده به کارگران را منتشر کرديم. در يکماه گذشته اعتراضات و اجتماعات و اعتصابات گسترده اى شکل گرفتند و کارگران توانستند بخشى از خواسته هاى خود را متحقق کنند.

بنا به خبر دريافتى٬ در هفته گذشته کارگران فازهای ده گانه در اعتراض به کمبود و کيفيت بد غذا بارها اعتراض کردند. مسئولین اما با بی تفاوتی به اعتراض کارگران برخورد کرده و تلاش کردند وضعيت را امنيتى کنند و عليرغم برخى وعده ها عملا هیچ تغییری در وضعیت غذا ایجاد نکردند.

جمعه شب ٢۶ فروردين٬ وقتی که کارگران به غذا خوری مراجعه میکنند٬ مسئولین اعلام می کنند که "غذا به حد کافی نیست". در واقع بخشی از کارگران بعد از کار طولانى اصلا برایشان غذا نبوده است. کارگران ابتدا با آرامش تمام میخواهند از مسئولین توضیح بخواهند که معنی اینکه هر وقتی کارگران برای غذا به سلف سرویس می آیند٬ يا غذا کم هست یا کيفيت غذا و استاندارد بهداشتى پائين و بخشا افتضاح است چيست و چرا به اعتراض کارگران توجه نميشود؟ حالا هم که اعلام می شود اصلا غذا نیست که به کارگران بدهند!

مسئولین که توان پاسخ ندارند تلاش میکنند با پاسخ "همین هست که هست" کارگران را از سر خود باز کنند! کارگران اعتراض ميکنند اما با قلدرى مسئولین در مقابل آرامش و اعتراض به حق کارگران که خواهان پاسخگوئی هستند مواجه ميشوند. اين وضعيت کارگران را عصبانى ميکند و درگيرى لفظى و کشمکش بين کارگران و مسئولين ايجاد ميشود. بدنبال مقدارى درگيرى و بهم خوردن ساعات غذا و استراحت٬ کارگران اعلام میکنند امیدوار هستند این آخرین باری باشد که مسئولین این چنین غیر مسئولانه و با بى احترامى به کارگران برخورد میکنند. اين کشمکش در غذا خورى ساعتی طول ميکشد. اما جمعه شب بخشی از کارگران فازهاى ده گانه بدنبال يک روز طولانى و مشقت بار کار بدون غذا و گرسنه ماندند.

کارگران بلافاصله مجمع عمومی خود را برگزار میکنند و تصمیم میگیرند در مقابل این همه توهين و بی توجهی حتی به غذا را باید جدی تر دنبال کنند و اجازه ندهند این چنین سلامتی و حرمت کارگران توسط کارفرما به بازی گرفته شود.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ فروردين ١٣٩٠ – ١٧ آوريل ٢٠١١