دانشکده فنی بابل
بازداشت دانشجویان٬ اعتصاب دانشجویان

بنا به خبر دريافتى٬ ماموران اطلاعاتی حکومت اسلامی در وحشت از گسترش اعتراضات و در ادامه تلاش براى تشدید فضای وحشت و خفقان٬ در هفته گذشته سه تن از چهره های دانشجویی در دانشگاه فنی بابل را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. اسامی این سه دانشجو عبارتند از: اشکان ذهابیان٬ محسن برزگر و ایمان صدیقی. مزدوران اداره اطلاعات با توسل به زور به منزل اشکان ذهابیان وارد شده و پس از تهدید اعضای خانواده به تیراندازی، منزل اشکان را مورد تفتیش قرار داده و اشکان را با خود میبرند. همينطور طی همین روزها محسن برزگر و ایمان صدیقی را نیز ربوده اند. تا این لحظه هیچگونه اطلاعی از مکان نگهداری و سرنوشت این سه دانشجو در دست نیست.

در اعتراض به بازداشت و ربودن این سه دانشجوی مبارز در روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه بیش از 1000 نفر از دانشجویان دانشکده با چیدن ظروف غذای خود در محوطه دانشگاه و با سر دادن شعارهای "دانشجوی زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و "دوستان ما آزاد باید گردند" و... دست به تحصن و تجمع اعتراضی زدند. خواست فوری دانشجویان آزادی بیقید و شرط اشکان ذهابی، محسن برزگر و ایمان صدیقی است. بنا به گفته یکی از دانشجویان از جمله خواستهای دیگر دانشجویان عبارت است از برچیدن حراست و کمیته های انضباطی و ارگانهای جاسوسی حکومت اسلامی در دانشگاه، برچیدن بساط آپارتاید جنسی و جداسازی زن و مرد٬ کاهش شهریه و هزینه های بسیار سنگین دانشگاه، ساماندهی و تجهیز امکانات مناسب برای خوابگاهها، ارتقا وضعیت غذایی بسیار بد و بی کیفیت دانشگاه، جدائى دين از امر آموزش و ایجاد فضای آزاد و ایمن در جهت تحصیل علم و دانش. علاوه بر اینها دانشجویان حمایت خود را از مبارزات کارگران و اعتراضات آزاديخواهانه عليه ارتجاع اسلامى اعلام میدارند.

لازم به یاد آوریست دانشجویان دانشکده فنی بابل از فراخوان اعتراضى ٢۵ اردیبهشت حمايت کردند و يک دليل اين دستگيريها مقابله با اجتماعات دانشجويان عليه فضاى امنيتى و پادگانى دانشگاهها است. در دانشکده فنی بابل بیش از 3000 نفر دانشجو مشغول تحصیل اند. در حال حاضر فضای دانشگاه ملتهب است و عوامل جاسوس  و نيروهاى اطلاعاتی و کمیته انضباطی بشدت وحشت زده شده اند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٨ ارديبهشت ١٣٩٠ – ٨ مه ٢٠١١