کارگران شرکت جنرال مکانیک
یکماه دستمزد معوق، طرح مجدد اخراج کارگران!

بنا به خبر دريافتى٬ اوضاع کاری و مالی در شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک به دلیل دزدیهای کلان "یاری" مدیر شرکت و شرکای هم باندش تقریبا به فلج و بن بست مهلکی رسیده و در حال حاضر برخی پروژه ها به حالت نیمه تعطیل در آمده است. متاسفانه تاوان اختلاس و دزدی سرمایه داران و باندهای فاسد و جانی حکومت اسلامی را در شرکت جنرال مکانیک کارگران می پردازند.

یک ماه و نیم پیش و در اولین روزهای سال جدید بدون هیچگونه عذر موجه ای 76 نفر از کارگران باسابقه کاری بالا را بی آنکه حتی بدرستی حق و حقوقشان را بپردازند از کار اخراج و بیکار نمودند و تا امروز هنوز تعدادی از این کارگران موفق به دریافت بخشهایی از دستمزدهای مربوط به سال گذشته خود نشده اند. هم اکنون در حالیکه به پایان اردیبهشت ماه نزدیک میشویم بعلت خودداری و کار شکنی کارفرما به بهانه های "بودجه نداریم و اوضاع مالی خراب است"٬ بیش از 130 نفر از کارگران شاغل دستمزدهای فروردین ماه را دریافت نکرده و عوامل کارفرما به کارگران گفته اند از قرار توان مالی برای پرداخت دستمزدهای اردیبهشت ماه را هم ندارند و کارگران بیخود در انتظار دریافت دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه نباشند.

مضاف بر اخراج 76 نفر از کارگران در اوائل سال جدید و نپرداختن دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه، بر طبق زمزمه هایی که این روزها به گوش میرسد گویا حضرات دوباره قصد تعدیل نیرو و اخراج جمع دیگری از کارگران را دارند و البته تا امروز تعداد و اسامی کارگران کاندید برای اخراج اعلام نشده است. با اینحال شمارش معکوس خطر اخراج شروع شده و کابوس فقر و بیکاری خانواده های کارگران را در اضطراب و سر گردانی فرو برده است.

شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک (غرب تهران) هم اکنون با بیش از 130 کارگر با قرار دادهای سفید امضا و دستمزدهای به اصطلاح 330 هزار تومانی٬ که هنوز کسی رنگش را هم ندیده٬ و ساعت و شیفت کاری فعلا نامعلوم و پا درهوا در حال حاضر طرف قرار داد شهرداری تهران و مجری و سازنده انواع اتوبان و پلهای رو گذر در غرب تهران است. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت بنیاد مستضعفان حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران بوده و یاری مدیر شرکت به همراه دیگر همدستان دزدش در شهرداری تهران و عوامل حکومتی در بنیاد مستضعفان با استثمار وحشیانه کارگران، نپرداختن دستمزدها و بالا کشيدن دسترنج کارگران ثروتهای نجومی به جیب می زنند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۴ ارديبهشت ١٣٩٠ – ١۴ مه ٢٠١١