کارگران سد کارون 4 خوزستان

اعتراض کارگران، اما یکماه پرداخت دستمزد!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای 18 ماهه معوق کارگران سد کارون 4 خوزستان بعلت دزدی "شمسیا" مدیر وزارت نیرو و همدستانش در خوزستان همچنان پرداخت نشده مانده است.

بدنبال اعتراضات و تحرک کارگران برای نقد شدن دستمزدهای پرداخت نشده٬ که مصادف بود با اول مه روز جهانی کارگر، عوامل کارفرما در هراس از اینکه اعتراض کارگران مبدل به اعتصاب شده و به دیگر مراکز کارگری اطراف هم سرایت نماید٬ اقدام به پرداخت فقط یکماه از دستمزد کارگران نمودند. این مبلغ ناچیز را هم با مظلوم نمایی براى کارگران و تکرار "پول نداريم" در چند مرحله و طی روزهای متوالی به طور قطره چکانی به حساب کارگران واریز نموده اند!

یکی از کارگران معترض میگفت: 18 ماه است دستمزدهایمان را نداده اند، در این مدت کلی قرض و بدهکاری بالا آورده ایم و حالا بخاطر ترسشان از روز کارگر فقط یکماه از دستمزدهایمان را پرداخت کرده اند. سئوال من این است چرا آخوندى مفتخور٬ پاسدارها و بسیجی های بیکاره و آدمکش، آن نمایندگانی که در مجلس حکومتی نشسته اند و علیه ما کارگران قانون وضع میکنند، اطلاعاتی های جاسوس و روسا حقوقهاى نجومى ميگيرند و پول هم هست٬ ولى براى امثال ما کارگران سد کارون 4 پول نيست و هیجده ماه است دستمزدهاى ناچيزمان را نميدهند؟ چرا آنها در ناز و نعمت اند و ما با گرسنگی و فقر، با دریافت مساعده و بدهکاری زندگی میکنيم؟

کارگران پروژه سد کارون 3 که چندی پیش به اتمام رسید هم اکنون در احداث پروژه سد کارون 4 واقع در منطقه باغملک و ایذه خوزستان مشغول بکارند. این کارگران که تعدادشان بیش از 400 نفر است٬ همگی قرار دادی و با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا 5 عصر و انجام اضافه کاری اجباری مشغول به کار هستند. کارگران در 10 کمپ غیر بهداشتی و فاقد امکانات در شرایط تفتیش پلیسی و بد آب و هوایی که تحت نظارت وزارت نیرو خوزستان میباشد به سر میبرند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ ارديبهشت ١٣٩٠ – ١٣ مه ٢٠١١