کارگران شرکت توسعه و معادن
3 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ با گذشت 7 روز از پایان ماه، دستمزدهای اردیبهشت ماه بیش از 100 نفر از کارگران شرکت ساختمانی توسعه و معادن پرداخت نشده و با احتساب فروردین و اسفند گذشته 3 ماه است که کارفرما با توسل به بهانه های دروغ و تهدید کارگران به اخراج از پرداخت دستمزدها طفره میرود. در طی روزهاى گذشته کارگران با اعتراضات خود خواهان دریافت دستمزدهایشان شده اند. کارفرما برای ساکت نمودن کارگران بطور على الحساب 200 هزار تومان به هر نفر پرداخت نموده٬ اما موسوی مدیر شرکت و عنصر منفور با گستاخی و طلبکارانه در برابر کارگران حاضر شده و گفته است: من فعلا پولی برای پرداخت دستمزدهایتان ندارم، باید تحمل کنید، هر جا که بروید آسمان همین رنگ است. ضمنا اگر اوضاع و احوال اینطوری باشد٬ که هست٬ ما به این روش قادر به ادامه کار نیستیم. ما در آینده نزدیک باید نیروهایمان را تعدیل نماییم و به شما میگویم از همین حالا به فکر کاری در جاهای دیگر باشید، تعدیل و کاهش نیرو در راه است.

شمارش معکوس اخراج شروع شده است. کابوس بیکاری و فقر بیشتر بر زندگی کارگران و خانواده هایشان سایه افکن شده و کارگران با اضطراب به فردا می نگرند. آیا فردا بر سر کار خواهند بود یا اخراج خواهند شد؟ موسوی سرمایه دار انگلی که با ثمره کار و رنج کارگران به ثروتهای هنگفتی رسیده است٬ مانند دیگر سرمایه داران مفتخور٬ در بهشتی که حکومت اسلامی برای چپاول کارگران برایشان فراهم نموده راست میگوید. در این جهنمی که سرمایه داران و حکومت اسلامیشان برای ما کارگران و علیه ما کارگران به پا داشته اند هر جا بروی آسمان يکرنگ و تاریک است. همه جا بیکاری و اخراج، همه جا گرسنگی و فقر و بیماری، همه جا دستمزدهای معوق و نیروی کار ارزان و خیل ارتش بیکاران. دستمزدهای ناچیزمان را نمی دهند، تورم و گرانی سر به آسمان می ساید و اگر اعتراض کنیم اخراج و اگر کمی بیشتر هم اعتراض کنیم زندان و شکنجه و پرونده سازى در انتظار ماست. این حکومت اسلام و مشتی سرمایه دار بیکاره سودجوست که اینچنین وحشیانه زندگی و آرزوها و خانواده های ما کارگران را به ورطه فقر و فلاکت و انهدام کشانیده است.

شرکت ساختمانی توسعه معادن با بیش از 100 نفر کارگر قرار دادی با قرار دادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 330 هزار تومانی که هنوز پرداخت نشده و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری تا شب و کار در ایام تعطیل٬ مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های مسکونی و اداری در سطح شهر تهران میباشد. این شرکت هم اکنون مجری احداث تعدادی از مجتمع های مسکونی در منطقه سعادت آباد است.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٨ خرداد ١٣٩٠ – ٢٩ مه ٢٠١١