شرکت مخابراتی موج آسا
اعتراض جمعی کارگران نتیجه داد!

بنا به خبر دريافتى٬ سرانجام پس از چند روز کشمکش بین کارگران و عوامل کار فرما بر سر افزایش ساعت و حجم کار٬ کارگران موفق شدند با اعتراض جمعی خود کارفرما را وادار به عقب نشینی نموده و شرایط کاری را  به همان وضعیت سابق باز گردانند.

ماجرا از این قرار بود که "قانع" مدیر شرکت مخابراتی موج آسا از 10 نفر از کارگران بخش کابل هوایی خواسته بود که در جهت صرفه جویی بیشتر و کاهش هزینه ها، روزانه و حتی روزهای تعطیل چندین ساعت به ساعت کاریشان اضافه شود بدون آنکه در ازای این کار اضافی و استثمار مضاعف دستمزدی به کارگران پرداخت شود. علاوه بر این٬ اجرای این طرح موجب قطع مبالغ اضافه کاری دریافتی 15 نفر از کارگران بخش کابل زمینی هم میشد. قانع مدیر شرکت موج آسا گفته بود: فرماندهان سپاه پاسداران در اداره مخابرات از او خواسته اند که در "سال جهاد اقتصادی"! که هدفشان کاهش هزینه ها و صرفه جویی بیشتر است٬ بر ساعات کار کارگران بیافزایند و از دستمزدها بکاهند.

این سیاست ضد کارگری کارفرما و عوامل جنايتکار حکومت اسلامی در همان اولین روزهای خود آنچنان با خشم و عصبانیت و اعتراض جمعی کارگران روبرو شد که کارفرما در هراس از گسترش اعتراض و اعتصاب کارگران با دستپاچگی طرح شان را پس گرفتند و با پیروزی کارگران فعلا شرایط کار به روال سابق بازگشته است. کارگران از این موفقیت بدست آمده به وجد آمده و این پیروزی را نتیجه اتحاد و اعتراض جمعی خودشان میدانند.

شرکت مخابراتی موج آسا بخش منطقه 5 تهران با بیش از 25 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای فعلا 300 هزار تومانی٬ سابقه کاری 2 تا 10 سال و ساعت کاری از 8 صبح تا 5عصر و اضافه کار اجباری تا پاسی از شب و کار در ایام تعطیل٬ ارائه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه 5 تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٠ ارديبهشت ١٣٩٠ – ٣٠ آوريل ٢٠١١