"خدمات کنسولى نميخواهيم"!
حضور تروریستهای اسلامی در گوتنبرگ موقوف!


ايرانيان آزاديخواه٬ مخالفين جمهورى اسلامى!
بنا به اطلاعيه سفارت رژيم اسلامى در استکهلم٬ در هماهنگى با وزارت خارجه سوئد٬ قرار است دومین هيات "مامورين کنسولى" را در روزهای جمعه و شنبه، 8 و 9 خردادماه 1388 برابر با 29 و 30 مای 2009 میلادی بین ساعات 9.00 تا 17.00 به شهر گوتنبرگ اعزام کنند.  
بار قبل آزاديخواهان در گوتنبرگ و مالمو و اخيرا در تورنتو نشان دادند که جمهورى اسلامى حتى در معيت سگ و پليس نميتواند بيايد و در شهر پرسه بزند. ما نشان داديم که به حضور جمهورى اسلامى آلرژى داريم و خوب ميدانيم عنوان "ارائه خدمات کنسولى" پوششى براى امکانات حضور علنى در خارج کشور و گسترش فعاليتهاى جاسوسى و تروريستى است.
ايرانيان آزاديخواه نه فقط "خدمات کنسولى" نميخواهند٬ بلکه خواهان بسته شدن سفارت جمهورى اسلامى بعنوان مرکز فساد و ترور و جاسوسى هستند. ما مجددا به استقبال اين هيئت چاقوکشان خواهيم رفت. سياست ما جمع کردن بساط جمهورى اسلامى در خارج کشور است. ما همه مردم آزاديخواه و مخالفين جمهورى اسلامى را دعوت ميکنيم که روز 29 و 30 مای در محل اعلام شده اين هيئت حضور بهم رسانند.


آدرس:
Mässans Gata 8, Göteborg
مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – تشکيلات گوتنبرگ
26-05-2009