اطلاعیه شماره 1 کمپین مبارزه علیه اعدام

 

١٠ اکتبر را به روز اعتراض جهانی
علیه رژیم اسلامى اعدام و سنگسار تبدیل کنیم !

 

۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) روز جهانی علیه مجازات اعدام است. بشريت دير زمانى است که براى لغو مجازاتهاى قرون وسطائى اعدام و سنگسار مبارزه ميکند. اما هنوز در قرن بيست و يکم در بسيارى نقاط جهان٬ از آمريکا تا چين و ايران٬ بساط اعدام براه است. بايد ١٠ اکتبر را به روز اعتراض جهانى علیه رژیم اسلامى صد هزار اعدام٬ رژيم سنگسار٬ رژیم خالق گورهاى دسته جمعى٬ رژيم خاوران ها و کهریزک ها تبدیل کرد.

اعدام قتل عمد دولتی است. هيچ دولتى تحت هيچ شرايطى حق ندارد جان کسى را بگيرد. کشتن عامدانه و گرفتن حق حیات انسانها، به هر دلیل و بهانه ای، حق هیچ دولت و قدرتی نیست. اعدام یک ابزار رژیم اسلامی و طبقات حاکم برای به انقیاد در آوردن جامعه و سربزیر نگهداشتن مردم معترض است. اعدام بايد لغو شود. قدرتها و حکومتهاى مدافع اعدام و سنگسار بايد سرنگون شوند. یک رکن تلاش ما برای برپایی نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی، مبارزه قاطع برای برچیدن بساط شنیع اعدام و لغو مجازات اعدام و سنگسار است .

در ايران جان زندانيان سياسى در خطر جدى قرار دارد. هر روز در زندانها گروه گروه از انسانهاى محروم و قربانى به قتل ميرسند. آمار اعدام در ماههاى اخير به ٣٠٠ نفر ميرسد و جلادان در صدد اعدام بيش از ٢٠٠٠ نفر هستند. رژیم اسلامی حکومت سه دهه جنايت جمعى تکان دهنده است. اعدامهاى صحرائى سال ۵٨ در کردستان٬ اعدامهاى بعد از خرداد ٦٠ و قتل عام زندانيان سياسى در شهریور ٦٧ تنها نمونه های برجسته دستگاه آدمکشی اسلامی است. جمهوری اسلامی سمبل مجازات اعدام در جهان است. مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان، بدون سازمان دادن مبارزه ای همه جانبه علیه رژیم اسلامی اعدام در ایران ممکن نيست.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری ۱۰ اکتبر را روز جهانى مبارزه با حکومت اسلامى اعدام اعلام میکند. حزب از تمامی نیروهای آزادیخواه، انساندوست و پیشرو میخواهد که دراین روز متحدانه علیه مجازات اعدام و رژیم اسلامی اعدام به میدان بیایند. این روز را باید به روز اعتراض عمومی و روز اقدام جهانى علیه رژیم اسلامی تبدیل کرد. در اینروز باید اجتماعات بزرگ و اقدامات متنوعى عليه نفس مجازات اعدام و رژیم اسلامى صد هزار اعدام سازمان داد. برای متوقف کردن ماشين اعدام و لغو تمامی احکام اعدام صادر شده بميدان بيائيد. روز ١٠ اکتبر باید جمهوری اسلامی را در پیشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشید. باید جهان یکصدا رژیم طالبانهای ایران را محکوم کند . بشريت آزاديخواه در قرن بيست و يکم نبايد حکومتهاى اعدام و سنگسار را تحمل کند!

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ شهريور ١٣٨٩ – ٢٧ اوت ٢٠١٠