اعتراض کارگران برق

بنا به خبرى که براى حزب ارسال شده٬ صبح ديروز سه شنبه ٣٠ شهريور ماه٬ کارگران نيروگاه قوليان بخش شرکت پاراهون در اعتراض به حقوق عقب افتاده خود جلو شرکت اجتماع کردند. حراست نيروگاه بلافاصله کارگران معترض  را محاصره و براى خاتمه دادن سريع تر به اعتصاب کارگران را تهديد کردند. بنا به خبر اما تا ساعتى بعد از اجتماع  کارگران٬ نيروهاى سرکوبگر حراستى موفق به شکستن اجتماع و اعتراض کارگران نشده بودند. 

بخشهاى مختلف اين نيروگاه برق مانند ديگر مراکز صنعتى به شرکتهاى انگل پيمانکارى واگذار شده است و کارگران در هر قسمت با شرکتى روبرو هستند. روسا و عوامل شرکتهاى پيمانکارى نيز هر کدام براى سردواندن کارگران سياست پاسکارى به اين و آن و انواع بهانه در اين آشفته بازار دارند.

 

  مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣١ شهريور ١٣٨٩ – ٢٢ سپتامبر ٢٠١٠