مهر کام پارس ایران خودرو

مقاومت و اعتراض کارگران ادامه دارد !

بنا به خبر دریافتی، زمزمه افزایش کار کارگران خط تولید داشبرد سازی خودرو سمند شرکت مهر کام پارس ایران خودرو که تقریبا از یکماه پیش اعلام شده بود و طی آن عوامل کارفرما و سرمایه داران  برای به جیب زدن پولهای باد آورده و کسب سود بیشتر از کارگران هر دو شیفت این بخش خواسته بودند تا میزان تولید روزانه داشبرد سمند را از 430 قطعه به 560 قطعه در روز برسانند، (یعنی افزایش 130 قطعه بیشتر آن هم با همان تعداد نیروهای موجود و حتی  بدون افزایش دستمزدها) و در همان موقع این خواست نابجا و سود جویانه کارفرما با اعتراض و عدم همکاری کارگران مواجه شد. عوامل کارفرما که فشار به کارگران را بی نتیجه دیدند در یک عقب نشینی مصلحتی اعلام داشتند طرح افزایش تولید فعلا بماند تا نیروی جدید استخدام کنیم! حالا پس از چند هفته سکوت فقط 6 نفر نیروی جدید برای انجام این کار اضافی استخدام نموده و میخواهند با این روش موذیانه حجم و فشار اصلی کار را بتدریج به کارگران تحمیل نمایند.

بنا به اعلام کارگران برای افزایش 130 قطعه در روز آن هم در شرایط فشرده کاری حداقل 16 نفر کارگر جدید مورد نیاز است. البته تا امروز کارگران با اتحاد و مخالفت و عدم همکاری خود این طرح رذیلانه سرمایه داران را ناکام گذاشته اند. فعلا کارفرما که نتوانسته کار اضافی و استثمار بیشتر را به کارگران تحمیل کند با تهدید به اخراج و توسل به فشار و وعده های دروغ از کارگران دیگر بخشها برای اجرای این طرح ضد کارگری استفاده میکند. جالب اینکه این هم نتیجه بخش نبوده است. این روزها لحن تهدید و فشار عوامل کارفرما علیه کارگران این بخش افزایش یافته و به طور مرتب کارگران قدیمی را احضار نموده و با تهدید خواسته اند تا تسلیم شوند. اما با همه این ترفندهای مذبوحانه مقاومت و اعتراض کارگران ادامه دارد .

شرکت مهر کام پارس ایران خودرو با مدیریت پاسدار کمیته چی سابق کیانمهر، با بیش از 3500 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا و بعضا روز مزدی، با دستمزدهای 300 هزار تومانی و دو شیفت 12 ساعته بسیار سنگین و فرساینده کاری واقع در جاده مخصوص کرج سازنده انواع سپر و داشبرد و وسایل جانبی محصولات ایران خودرو است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
22 آذر 1389 – 13 دسامبر 2010