قتل عام کارگران ایران خودرو،
اعتراض کوبنده علیه جنایت سرمایه داران   !

بنا به خبر دریافتی، دیروز سه شنبه 5/11/89 ساعت 12 شب، زمان تعویض شیفت های کاری دو و سه ایران خودرو، در لحظه ای که صدها نفر از کارگران شیفت 3 برای حاضر شدن در سر کار از تونل زیر گذر جاده مخصوص کرج واقع در چهار راه ایران خودرو قصد ورود به محوطه ایران خودرو را داشتند، در این لحظه ناگهان یک خودرو تریلر بارکش که ظاهرا  ترمز بریده و قادر به توقف نبود به طرز وحشتناکی تعدادی از کارگران زحمتکش ایران خودرو در زیر چرخهایش له شده و در دم جان باختند.

در این حادثه ناگوار تاکنون 9 نفر از کارگران جان باخته و تعدادی دیگر از مجروحین در بیمارستان بستری شده اند. کارگران شیفت 3 با دیدن صحنه مرگ دردناک و فجیع هم سرنوشتان خود به خشم آمده و به جای حاضر شدن بر سر کار بطور دسته جمعی و با اتحاد کوبنده خود و با سر دادن شعارهای ضد حکومتی مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای و شنبه کار، جمعه کار، عاشورا کار و اربعین کار و ... محوطه داخلی و ساختمانهای ایران خودرو را به اشغال خود در آورده و شیشه ساختمانها را نیز شکستند. کارگران با تعطیل نمودن کار در خیابان اصلی ایران خودرو دست به تجمع اعتراضی زدند. به دنبال اعتراضات ضد حکومتی کارگران و بنا به درخواست حراست و مدیران اوباش ایران خودرو در نیمه های شب گذشته صدها موتور سوار مسلح اوباش بسیجی و پاسدار (اعزامی از پایگاه بسیج مقداد در خیابان آزادی) به همراه انواع پلیس ضد شورش مجهز به همه تجهیزات سرکوب و لباس شخصی های مزدور،  کارگران معترض را به محاصره در آورده و بر اثر ضرب و شتم مزدوران حکومتی تعدادی از کارگران مجروح و تعدادی را دستگیر کردند. تاکنون از تعداد و محل نگهداری کارگران دستگیر شده خبری در دست نیست.

از ساعت 12 شب گذشته و به دنبال اعتصاب و اعتراض کارگران شیفت 3 خط تولید کار تعطیل شده و از صبح امروز چهارشنبه نیز کارگران شیفت یک با اعتصاب و اعتراض خود به کارگران اعتصابی شیفت 3 پیوسته اند. هم اکنون ساعت 30/3 عصر کارگران شیفت 2 نیز با تعطیلی کار به دیگر کارگران اعتصابی و معترض پیوسته اند. اما با اینحال مدیران جنایتکار، قاتل و دزد ایران خودرو میکوشند با توسل به تهدید و ارعاب و ایجاد شکاف در میان صفوف کارگران، کارگران شیفت 2 را مجبور به شکستن اعتصاب و راه اندازی خط تولید نمایند. حراستیها و مدیران ایران خودرو به کارگران گفته اند: شب عید در پیش است و ما نمی توانیم کار را تعطیل کنیم باید به سر کارهایتان برگردید!!

هم اکنون ساعت 4 عصر چهار راه ایران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج و کلیه خیابانهای اصلی و فرعی منتهی به ایران خودرو به اشغال و محاصره بیش از هزار نفر از  پاسدار بسیجی های مسلح موتور سوار و انواع مزدوران پلیس ضد شورش در آمده است. اما با این حال تا این لحظه اعتصاب و اعتراض برحق و کوبنده کارگران ادامه دارد. لازم به یاد آوریست به دنبال مرگ دردناک 9 کارگر و مجروح شدن تعدادی و همچنین سرکوب وحشیانه کارگران اعتصابی و معترض توسط مزدوران حکومت اسلامی، از دیشب تا این لحظه روحیه خشم و اعتراض کارگران علیه حکومت اسلامی سرمایه داران به دیگر بخشهای ایران خودرو از جمله شرکت مهر کام پارس و ... نیز سرایت نموده است .
 
حزب اتحاد کمونیسم کارگری جانباختن این کارگران را به خانواده های آنها و همکاران و طبقه کارگر ایران صمیمانه تسلیت میگوید. حزب برای بهبود مجروحین این رویداد آرزوی سلامت و بهبودی دارد. حزب از اعتراض برحق و کوبنده کارگران علیه فشار کار و شرایط برده وار و پادگانی مجتمع صنعتی ایران خودرو حمایت میکند و کارگران را به اتحاد و اعتصاب در بخشهای مختلف فرا میخواند. ضروری است کارگران در سراسر کشور با ابراز همدردی و همبستگی با کارگران جانباخته در ایران خوردرو، ضمن اعتراض به این وضعیت فلاکت بار که کارگران در هر مرکز تولیدی با آن روبرو هستند، خواهان آزادی کارگران دستگیر شده شوند.

"بن علی" های ایران هم باید بروند. دوره تعرض و اعتراض کارگری فرا رسیده است. همه جا شوراها را برپا کنیم و به پیشواز اعتراضات متحد توده ای علیه فقر و اختناق برویم.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

6 بهمن 1389 – 26 ژانویه 2010