قصابخانه ایران خودرو؛
انگشت حمزه جعفری قطع شد!

بنا به خبر دريافتى٬ در روز شنبه سی ام مرداد ماه حمزه جعفری کارگر سایت یک ایتکو پرس در حین کار در سالن پرس دچار حادثه شد. در این حادثه تلخ و ناگوار بر اثر فرود آمدن دستگاه چند تنی پرس یکی از انگشتان حمزه در دم قطع شد و بر اثر خونریزی شدید و عدم رسیدگی بموقع عوامل کارفرما٬ در حالیکه محوطه کار کاملا به خون آغشته شده بود و حمزه بر اثر خونریزی به حالت نیمه بیهوش در آمده بود٬ با مساعدت کارگران حمزه با تاخیر و کارشکنی عوامل کارفرما برای معالجه به درمانگاه درجه چندمی در کرج منتقل شد. حمزه جعفری با 3 سال سابقه کار در ایتکو پرس هم اکنون در حالیکه خطر بیکاری و اخراج او و خانواده اش را تهدید میکند در استعلاجی بسر میبرد و با جیب خالی و بدن مصدوم در جهنم سرمایه داری به دنبال معالجه است.

بنا به خبر موثق در حال حاضر نیاکان مدیر ایتکو و فرزانه پور مدیر تولید تلاشهای پنهانی و موزیانه خود را برای اخراج حمزه شروع کرده اند. یکی از عوامل کارفرما با گستاخی گفته است: کارگرانی که با ناشیگری و بی احتیاطی مسیر تولید را دچار وقفه میکنند برای ما نیروهای خوبی نیستند!!

صدمات جانی و قطع اعضا و جوارح کارگران در ایتکو پرس به امری عادی و روزمره تبدیل شده است. "بی احتیاطی و ناشیگری" کارگران تنها بهانه ای برای اخراج کارگران مصدوم است. افزایش روزافزون حجم و میزان کار، سرعت بسیار بالا و فشردگی کار، ابزار و دستگاههای ابتدایی و از رده خارج، خستگی مفرط  کارگران و استرس ناشی از عجله برای رسیدن به حد نصاب کار و هراس از خشم و غضب کارفرما و خطر اخراج از کار و ... از جمله عوامل اصلی بروز حوادث و سوانح کار علیه جان و زندگی کارگران است. فقدان سيستم ايمنى استاندارد و سود جویی سرمایه داران انگل عامل اصلی همه سوانح کار و مرگ و میر کارگران شرافتمند و زحمتکش است.

سایت یک و دو ایتکو پرس با بیش از 1500 کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی در 3 شیفت فشرده، سنگین و پر خطر کاری از جمله مراکز پرسی ایران خودرو میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢ شهريور ١٣٨٩ – ٢۴ اوت ٢٠١٠