مهر کام پارس ایران خودرو
کاهش دستمزد مرداد ماه کارگران!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 3500 نفر از کارگران شرکت مهر کام پارس ایران خودرو طی چند روز گذشته در پایان ماه٬ با دریافت فیشهای حقوقی مرداد ماه با دزدی و کلاهبرداری جدید "کیانهمر" مدیر مهر کام و همدستانش روبرو شده اند. این ماه بطور زیرکانه ای سر فصلهای دریافتی و کسورات کارگران در فیشهای حقوقی را در جهت سود جویی و استثمار بیشتر به نفع خود تغییر داده اند. سر فصل مربوط به دستمزد و اضافه کاری و... کارگران کاهش یافته و به طور همزمان سر فصلهای کسورات کارگران را از قبیل مالیات، دریافت بیمه و... را به بهانه های دروغ افزایش داده اند. بطور متوسط مبلغ 30 تا 50 هزار تومان از دستمزد هر یک از کارگران کسر شده است که سر جمع مبلغی بیش از 140 میلیون تومان میشود!

کاهش خود سرانه دستمزدها و افزایش مالیات و هزینه های دروغینی از این دست خشم و اعتراض کارگران را برانگیخته است. یکی از کارگران معترض میگفت: کیانمهر بی شرف و همدستانش هم از توبره میخورند و هم از آخور و حکومت اسلامی هم حامی و پشتشان است.

کاهش بی دلیل دستمزدهای کارگران و دزدی آشکار از ثمره رنج و خون کارگران و چپاول هرچه بیشتر سفره خالی خانواده کارگران نه اولین و نه آخرین جنایت مزدوران و پادوهای حکومت جنایتکار اسلا میست. سرمایه داران و عوامل حکومت اسلامی از سال پیش تاکنون فشار رو به مضاعفی را به زندگی کارگران تحمیل نموده اند. حذف سه شیفت کاری و اجرای اجباری 2 شیفت 12 ساعته کار از سال پیش تاکنون، کار شکنی و کاهش در پرداخت بن های ناچیز کارگران، محاسبه و پرداخت دستمزدهای ایام تعطیل برابر روزهای عادی و غیر تعطیل، بالا کشیدن دستمزدهای کارگران تحت عنوان سهام در ازای مشتی اوراق جعلی و بی ارزش و فاقد اعتبار و... تنها بخش کوچکی از پرونده سیاه حکومت اسلامی سرمایه داران و کارچاق کن های حقیری امثال کیانمهرها در ایران خودرو است.

کيانمهرها بايد بدانند صبر و تحمل کارگران حدى دارد. کسانى که عمرى در ارگانهاى سرکوب جنايت کرده اند و حالا در مقام روساى کارخانه و مجتمع هاى صنعتى به کرسى رياست تکيه داده اند٬ در مقابل اعتراض قدرتمند کارگران به عجز و لابه خواهند افتاد. به نفع تان است که شيفت هاى کار را به روال سابق برگردانيد٬ طلبهاى معوق کارگران را بپردازيد٬ دست از توطئه و پرونده سازى براى کارگران برداريد٬ و لات و لوت هاى داخل سالنهاى توليد را بيرون ببريد. کارگران از رفتار شما اوباش تازه بدوران رسيده در مجتمع صنعتى ايران خودرو جانشان به لب شان رسيده و ديگر تحمل اين همه فقر و تحقير را ندارند. اين خشم ها و دندان قروچه ها بزودى مثل سيل روى سرتان خواهد ريخت. منتظر باشيد.

شرکت مهر کام پارس ایران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج با بیش از 3500 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی در 2 شیفت 12 ساعته سنگین و فشرده کاری از مراکز اصلی تولید سپر، داشبرد و انواع لوازم خودرو برای ایران خودرو میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٣ شهريور ١٣٨٩ – ٢۵ اوت ٢٠١٠