ایران خودرو، مهر کام پارس

افزایش کاری - اعتراض کارگران

بنا به خبر دریافتی، در ادامه سیاستهای سود جویانه سرمایه داران و عوامل حکومت اسلامی در ایران خودرو مبنی بر افزایش روز افزون حجم و فشار کاری به کارگران برای تولید و کسب سود بیشتر، طی روزهای گذشته بنا به دستور "کیانمهر"، عوامل کارفرما بیش از 70 نفر از کارگران بخش داشبورد سازی سمند را بشدت تحت فشار قرار داده تا بر میزان تولید روزانه خود بیافزایند. هم اکنون کارگران این بخش در یک شیفت 12 ساعته کاری بایستی 430 قطعه کار را تحویل دهند. خواست کارفرما افزایش میزان و حجم کار از 430 قطعه به 560 قطعه یعنی افزایش 130 قطعه در روز توسط همان تعداد کارگران در همان ساعت کاریست.

در چند روز گذشته عوامل کارفرما کوشیده اند با وعده های دروغ و بی اساس و در عین حال با ایجاد فضای ارعاب و تهدید کارگران به اخراج سیاست ضد کارگری خود را پیش برده و کار اضافه و استثمار بیشتر را به کارگران تحمیل کنند. اما با اینحال با اعتراض و مخالفت و عدم همکاری قاطع  کارگران روبرو شده اند.

یکی از کارگران میگفت: با اجرای این طرح حتی فرصت دستشویی رفتن هم نخواهیم داشت. از قرار کارفرما از تحمیل این طرح جنایتکارانه به کارگران مایوس شده و اعلام داشته اند شاید از نیروهای جدیدی استفاده کنیم. هم اکنون جدال و درگیری بر سر اجرا و عدم اجرای این طرح بین کارگران و سرمایه داران ادامه دارد .

مهر کام پارس با بیش از 3500 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی و دو شیفت فشرده و سنگین 12 ساعته کاری، واقع در جاده مخصوص کرج سازنده انواع سپر و داشبرد ایران خودرو می باشد. از سال گذشته نیز 3 شیفت 8 ساعته کاری حذف و دو شیفت 12 ساعته کاری به کارگران تحمیل شده است. کیانمهر مدیر شرکت و از اوباش حکومت اسلامی در این روزها بسیاری از دزدیهایش رو شده و زمزمه جابجائیش با مهره دیگری همچنان بر سر زبانهاست .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
25 آبان 1389 – 16 نوامبر 2010