نظامی کردن دانشگاهها در آستانه 16 آذر
سیاستهای کهنه و شکست خورده

بنا به خبر دریافتی، محیط دانشگاه های آزاد نجف آباد و خمینی شهر و خوراسگان و دهاقان اصفهان توسط بسیج بشدت نظامی شده است. همینطور مقابل ورودیهای دانشگاهها اوباش مستقر شده اند و ورود دختران به این دانشگاه ها کلا بدون چادر غیر ممکن است. در تلاش دیگری برای اسلامیزه کردن دانشگاهها، اکثر کلاس ها را هم جدا کرده اند و کلاس مختلط حتی به روال سابق که دختر و پسر در دو سمت کلاس نشانده میشدند خیلی کم برگزار می شود. یک اقدام دیگر تلاش مذبوحانه عضوگیری برای بسیج دانشگاه است. به دانشجویانی که عضو بسیج بشوند 15 درصدی تخفیف شهریه می دهند! ولی با وجود شهریه های بالا، ترمی یک میلیون تومان تا سه میلیون تومان در رشته های مختلف، هیچ استقبالی از این طرح کثیف نشده است.

این سیاستهای ارتجاعی بارها امتحان شده و شکست خورده است. خودشان هم میدانند. هدف آنها ایجاد فضای رعب در دانشگاهها برای از سرگذراندن 16 آذر است. آنها از دانشجویان رادیکالی ترسیده اند که تلاش دارند در اینروز تریبون خواستهای واقعی جامعه شوند. دانشجویان کمونیست خیلی وقت پیش اعلام کردند که دانشگاه پادگان نیست، مسجد نیست، گورستان نیست، حوزه نیست، زندان زنان نیست. دانشجویان بسیار پیش تر علیه آپارتاید جنسی و نابرابری و سرکوب و اختناق صدایشان را بلند کرده اند. امسال نیز تلاش میکنند که صدای جامعه باشند. علیه فلاکت و بردگی طبقه کارگر اعتراض کنند؛ خواهان لغو طرح حذف سوبسیدها شوند، آزادی و برابری و رفاه همگان را فریاد زنند، برای آزادی دانشجویان در بند و همه زندانیان سیاسی و علیه اختناق و فقر بمیدان بیایند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
9 آذر 1389 – 30 نوامبر 2010