نیروگاه برق، پالایشگاه نفت، انرژی اتمی

نیروگاه برق
بنا به خبر دریافتی، نیروگاه برق اصفهان بدنبال تحریمها با معضلات شدید فنی روبرو شده است. این معضل البته ویژه نیروگاه برق اصفهان نیست و سراسری تر است. احتمال این هست که با تشدید فصل سرما مردم با قطع برق روبرو شوند. گرانی و بالا رفتن قیمتها کم بود، نگرانی کمبود و قطع برق هم به آن اضافه خواهد شد. این گوشه ای از نتایج تحریمها برای مردم محروم است.  
    
پالایشگاه اصفهان
در اطلاعیه های قبلی از تعطیلی صنایع و روی زمین ماندن پروژه ها بدلیل کسری بودجه سخن گفتیم. قرار بود حداکثر ماه گذشته پروژه اوور- هاول در پالایشگاه اصفهان شروع شود اما هنوز این پروژه بدلیل کسری بودجه شرکت نفت و عدم توافق با شرکت های پیمانی شروع نشده است. اجرای بموقع و دقیق پروژه اوور- هاول یا بازسازی و تعمیرات اساسی سالانه پالایشگاه برای جلوگیری از آلودگی هوای کل منطقه ضروری است. در دو هفته اخیر ساکنین مناطق اطراف پالایشگاه از آلودگی هوا رنج می برند. آلودگی هوا در اصفهان بدون ارتباط با زمین گیر شدن این پروژه نیست.

انرژی اتمی روشن دشت و نطنز
مرکز تحقیقات و تولید سوخت اتمی اصفهان واقع در روشن دشت بجز پرسنل فنی تعدادی پرسنل پیمانی دارد. این کارگران پیمانی بصورت پروژه ای کار میکنند. اما اخیرا و بدلیل تعطیلی پروژه ها دوباره کارگران پیمانی را خانه نشین کرده اند. در این مرکز به کارگر قرارداد یکساله می دهند اما در طی یکسال کار با خوابیدن پروژه کارگر هم خانه نشین و بیکار میشود و تا شروع پروژه جدید از هر گونه مزایائی محروم است. از نظر میزان حقوق ها دستمزد کارگران پیمانی انرژی اتمی روشن دشت اصفهان از سطح دستمزد اداره کار هم پایین تر است. یعنی حدود دویست و پنجاه هزار تومان!

در انرژی اتمی نظنز حدودا 4 تا 5 ماه است که کارها کلا خوابیده است. دلیل توقف کارها در این مرکز اقتصادی نیست چون حکومت اسلامی برای اینگونه صنایع بودجه کم نمی آورد. دلیل بخشا مانورهای سیاسی در بازی مذاکرات دیپلماتیک از یکسو و ناتوانی در رفع معضلات فنی از سوی دیگر است. در مورد غنی سازی اورانیوم متخصصین جوانتر آنرا عملی میدانند اما افراد باتجربه و قدیمی تر براین باورند که امکان آن صفر است. البته اوارنیوم غنی شده مورد نیاز بمب اتم و گرنه اورانیوم برای مصارف سوخت فی الحال صورت میگیرد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
15 آذر 1389 – 6 دسامبر 2010