سرکوب وحشیانه
کارگران اعتصابی راه آهن تهران !

بنا به خبر دریافتی، از اولین ساعات دیروز شنبه ششم آذر ماه بیش از 1000 نفر از کارگران بخشهای مختلف راه آهن بین شهری تهران، در اعتراض به عدم دریافت چندین ماه دستمزدهای معوق، دست از کار کشیده و در محوطه سایت راه آهن واقع در میدان راه آهن تهران دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض خواهان حضور مسئولین و جوابگوئی آنها و دریافت فوری دستمزدهایشان بودند. اما "صاحب محمدی" مدیر راه آهن و دیگر همدستانش که از اعتصاب و اعتراض کارگران بشدت ترسیده بودند از حضور در مقابل کارگران و دادن هر جوابی طفره رفتند. در این میان عوامل جاسوس حراستی کوشیدند با توسل به تهدید و انواع حربه ها کارگران را متفرق نمایند اما این ترفندها هم نتیجه نداد. با پایان گرفتن ساعت کار اداری کارگران همچنان به تجمع و اعتصاب خود ادامه دادند با اینحال از جانب مسئولین راه آهن هیچ جوابی به کارگران داده نشد.

در ساعت 30/7 شب طی هماهنگی صاحب محمدی و حراست از ارگانهای سرکوبگر حکومتی درخواست کمک نمودند که بلافاصله صدها نفر از مزدوران موتور سوار پاسدار و بسیجی و پلیس ضد شورش که به انواع سلاح سرد و گرم و تجهیزات مجهز بودند به محل اعزام شدند. پاسداران و پلیس ضد شورش بطرز وحشیانه ای به ضرب و شتم و کتک کاری و بازداشت کارگران پرداختند. درگیری و سرکوب کارگران تا حوالی ساعت 9 شب ادامه داشت. 20 نفر از کارگران توسط عوامل اطلاعاتی حکومت اسلامی دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شده اند. "جرم" کارگران فقط درخواست دستمزدهای ناچیزی است که ماههاست از جانب سرمایه داران و حکومت اسلامی به تاراج رفته است .

لازم به یاد آوریست در آبان ماه گذشته نیز بیش از 100 نفر از کارگران منطقه اسلام شهر دست به اعتصاب قدرتمندی زدند که عوامل کارفرما در هراس از تعمیق و گسترش اعتصاب به سایر قسمتها 2 ماه دستمزدهای معوق مرداد و شهریور ماه را به حساب کارگران واریز نمودند .

آزادی فوری و بیقید و شرط کارگران دستگیر شده، دریافت فوری دستمزدهای معوق، واریز حق بیمه ها و اعتبار یابی دفترچه های خدمات درمانی، آزادی هر گونه تشکل و اعتراض و اعتصاب، افزایش دستمزدها مطابق با هزینه های زندگی، پرداخت دستمزدهای دوران اعتصاب، امنیت شغلی و بر چیدن بساط کار قراردادی و شرکتهای انگل پیمانکاری، و 5 روز 6 ساعته کاری در هفته از جمله خواستهای کارگران راه آهن است .

رفقای کارگر !
این جمهوری اسلامیست با همه گند و کثافت و ماهیت ضد کارگریش که امروز اینچنین وقیحانه در برابر ما ایستاده است. دستمزدهای ناچیزمان را بالا می کشند، میگوئیم دستمزدم را بده اما بجای آن اوباش و آدمکشان اجیر شده با پولهای خودمان را میفرستند تا سرکوبمان کنند! برایمان زندان ساخته اند که کارگر اعتصابی و معترض را زیر شکنجه ببرند و برایمان پرونده سازی کنند. تازه این همه داستان نیست. حضرات خواب آشفته تری برایمان دیده اند. میخواهند با حذف سوبسیدها و یارانه ها به ثروتهای سرگیجه آور و نجومی بیشتری برسند و زندگی ما را از این که هست برایمان تاریک تر و تلخ تر نمایند. اما در مقابل این توحش سرمایه داران اسلامی ما کارگران دستگاه سرکوب نداریم و لازم هم نداریم. قدرت ما فقط در اتحاد و اعتصاب ماست. این قدرت است که میتواند کمر این جلادان را بشکند. مرتبا مجامع عمومی مان را برپا داریم و به قدرت اتحاد و اعتصابات سراسری خود این جانیان دزد و قاتل را مجبور به عقب نشینی نمائیم .

حزب از اعتصاب پرشور کارگران راه آهن و مطالبات آنها حمایت میکند و سرکوب کارگران اعتصابی توسط اوباش سرکوبگر اسلامی را قویا محکوم میکند. کارگران راه آهن باید با اشکال متنوع و مستمر در دفاع از مطالباتشان و بویژه آزادی فوری همکارانشان تلاش کنند. ضروری است بخشهای مختلف طبقه کارگر ایران و جهان به این سرکوب وحشیانه کارگران گرسنه اعتراض کنند.

در حال حاضر بیش از 2000 نفر کارگر که تعدادی طرف قرارداد خود راه آهن و تعدادی طرف قرارداد شرکت های انگل پیمانکاری از قبیل راژمان کبیر و ... میباشند دستمزدهایشان از 2 تا 7 ماه معوق شده و هم اکنون تعداد زیادی از کارگران و خانواده هایشان بعلت عدم واریز شدن حق بیمه هایشان از جانب کارفرما از دفترچه های خدمات درمانی نیز محرو مند .

زنده باد اعتصاب متحدانه کارگران راه آهن تهران. کارگران دستگیر شده باید فورا آزاد شوند. 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
7 آذر 1389 – 28 نوامبر 2010