زنده باد اعتصاب کارگران راه آهن تهران !

بنا به خبر دريافتى٬ به دنبال عدم پرداخت 3 ماه دستمزدهای مربوط به ماههای مرداد، شهریور و مهر ماه و همچنین عدم پرداخت حق بیمه کارگران از جانب کارفرما٬ بیش از 100 نفر از کارگران فنی خط و ریل منطقه اسلام شهر از اولین ساعت کاری صبح روز یکشنبه نهم آبانماه به نشانه اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و عدم پرداخت حق بیمه از جانب سرمایه داران و عوامل کارفرما و شرایط غیر انسانی کاری با اعتصاب قدرتمند خود دست از کار کشیدند.

کارفرما و ارزال حراستی به هر شگردی متوسل شدند تا شاید اعتصاب را شکسته و کارگران را به سر کار باز گردانند. اما کارگران بطور همزمان با ادامه اعتصاب و تجمع اعتراضی خواهان دریافت فوری دستمزدها و واریز حق بیمه ها از جانب کارفرما شدند. تهدیدها و وعده های دروغ "صاحب محمدی" مدیر راه آهن و همدستان دزدش علیه کارگران خشمگین و معترض بی نتیجه ماند و کارگران با تعطیل نمودن کامل کار تا پایان ساعت کاری به اعتصاب خود ادامه دادند. با اینحال تاکنون از جانب کارفرما هیچگونه جواب روشن و شفافی مبنی بر پرداخت دستمزدهای معوق و حق بیمه ها به کارگران ارائه نشده است .

یکی از کارگران معترض و اعتصابی میگفت: 3 ماه است ریالی دستمزد نگرفته ایم. برای نان شب خانواده هایمان٬ برای کرایه خانه و هزار و یک بدبختی دیگر در این شرایط نابسامان معطل مانده ایم. از این بدتر حق بیمه هایمان را هم به اداره بیمه نمی پردازند و حالا همین دفترچه ها و ورق پاره های بی اعتبار تامین اجتماعی ما را هم هیچ کدام از بیمارستانها، درمانگاهها و داروخانه ها به دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما از ما نمیپذیرند. کارفرما حق بیمه ها را قبلا چند برابر از دستمزدهایمان کسر نموده اند٬ آن را به جیب زده اند و حالا از پرداخت آن به بیمه طفره میروند .

یکی دیگر از کارگران اعتصابی میگفت: همین چند روز پیش یکی از همکاران ما بعلت فشار کاری و مشکلات زندگی و استرس روزانه زندگی سکته نموده و حالا مثل همه ما بعلت عدم پرداخت حق بیمه  از جانب کارفرما دفترچه اش بی اعتبار شده و با کلی قرض و بدهکاری پولی هم برای درمان و معالجه ندارد .

کارگران راه آهن!
در این شرایط حساس و براى پيروزى لازم است کل نيروى کارگران راه آهن متحدانه به اعتصاب بپيوندند. اجازه ندهيد که "صاحب محمدى" وقت بخرد و عليه کارگران معترض توطئه بچيند. بسرعت و به هر شکل مقدور مجمع عمومی برگزار کنيد٬ تصميم بگيريد و وارد اعتصاب شويد. اعتصاب سراسری ما و خوابانیدن کار و پيوستن به اعتصاب کارگران فنی خط و ریل اسلام شهر فورا کارفرما را عقب ميراند. اين اعتصاب تنها برسر دستمزدها و حقوق به تاراج رفته مان نيست٬ برسر ايجاد اتحادى عميق در ميان ما هم هست. با قدرت اتحاد و پرچم منافع واحد کارگرى امثال محمدى ها را سرجايش بنشانيد. زنده باد اتحاد شما و زنده باد اعتصاب برحق تان.

بیش از 1000 نفر از کارگرانی که دستمزدها و حق بیمه هایشان معوق شده تحت استخدام شرکت انگل  پیمانکاری "راژمان کبیر" هستند. دستمزد کارگران پیمانکاری راه آهن تهران در غالب قراردادهای موقت و سفید امضا بر پایه قانون کار حکومت اسلامی سرمایه داران 300 هزار تومانی بوده و ساعت کاری کارگران راه آهن تهران از 7 صبح تا 2 بعدازظهر و اضافه کاری اجباری بنا به نیاز کارفرما برقرار میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١١ آبان ١٣٨٩ – ٢ نوامبر ٢٠١٠