گزارشی از تهران،

خانه گردی در تهران به دنبال بشقابهای ماهواره!

به دنبال اجرای طرح جنایتکارانه قطع یارانه ها و دزدی آشکار حکومت اوباش اسلامی از سفره های خالی مردم و تحمیل فقر و گرانی سرسام آور به زندگی مردم، این روزها در اوضاع بسیار ملتهب جامعه که میتواند آبستن هر شورش و اعتراضی باشد، جانیان حکومت اسلامی بیش از هر زمان در وحشت از کابوس اعتراض و مبارزات مردمی به سر میبرند.

در همین راستا و برای گسترش جو ارعاب و سرکوب و سانسور، اوباش حکومت تجسس در زندگی خصوصی مردم و خانه گردی به دنبال بشقابهای گیرنده ماهواره را شروع نموده اند. در شهرکهای پاس و فرهنگیان در بلوار مرز داران تهران، مزدوران انتظامی ضمن احضار مدیران مجتمع و ساختمانهای این دو شهرک با تهدید از آنها خواسته اند نسبت به جمع آوری آنتن های ماهواره اقدام نمایند. اما تاکنون این گستاخی اوباش حکومت با مقاومت و مخالفت شدید ساکنان این دو شهرک روبرو شده است.

لازم به یاد آوریست طی هفته های گذشته مزدوران حکومتی برای جمع آوری آنتن های ماهواره فازهای مختلف شهرک اکباتان را نیز مورد تفتیش و تجسس قرار داده که با مخالفت و اعتراض جوانان و مردم روبرو شده بودند.

نازنین اکبری

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
7 دی 1389 – 28 دسامبر 2010