اخراج کارگران شرکت سرو مشرق زمین!

بنا به خبر دریافتی، طی چند روز اخیر به دستور "سیار" چهره منفور ضد کارگری و مدیر شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین 8 نفر از کارگران زحمتکش از کار اخراج و بیکار شدند. با شروع فصل سرما و زمستان و اخراج از کار و تحمیل محرومیتهای بیشتر، زندگی و معیشت کارگران اخراجی در شرایط بحرانی و بسیار سختی فرو رفته است. بهانه کارفرما برای اخراج کارگران فرارسیدن فصل زمستان و عدم نیاز کاریست. اما به گفته یکی از کارگران این شگرد رذیلانه و همیشگی سیار برای رهایی از شر کارگران قدیمی و بالا کشیدن دستمزدهای پرداخت نشده آنان است. این کارگر معترض می گفت: سیار همیشه دستمزدهای ما را با چند ماه تاخیر پرداخت میکند. همین چند روز پیش دستمزدهای چند ماه قبل ما را پرداخت کردند. این در حالیست که هنوز دستمزدهای مهر ماه را نداده اند و وعده های دروغ می دهند. این بجای خود که ما دستمزد مهر ماه را نگرفته ایم، با 8 نفر کارگری که اخراج کرده اند حتی نه تسویه حساب کرده و نه دستمزدهای مهر ماهشان را داده اند. حالا این کارگران اخراجی از همه جا رانده و دستشان به جایی بند نیست. تو این جامعه و با این حکومت وحشی و دزد، کارگر جماعت صداش به جایی نمی رسه، حالا اگر شهروند افغان هم باشه بدتر از بد.

شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین هم اکنون با بیش از 40 نفر کارگر قراردادی سفید امضا با اثر انگشت!! در ازای دستمزدها و همه شرایط کاری نامعلوم و نامشخص، ارائه دهنده خدمات شهری و طرف قرارداد شهرداری منطقه 5 غرب تهران میباشد. کارگران زحمتکش و مهاجر افغانستانی این شرکت به برکت سایه شوم حکومت اسلامی سرمایه داران در ایران از ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی محرومند. محل زندگی و استراحت و خواب و خورد و خوراک کارگران عمدتا در یک چهار دیواری و اتاقکهایی در جنب دستشویی های عمومی در پارکهاست. ادارات و مراکز حکومت جهل و جنایت اسلامی از ارائه هر گونه خدماتی به شهروندان افغانستانی طفره می روند. بانکها از افتتاح یک حساب پس انداز ساده  امتناع و مدارس از ثبت نام فرزندانشان خود داری می نمایند. مزید بر همه این مشکلات هر از چندگاه ماموران و ارازل و اوباش و لمپن های نیروی انتظامی با اقدام به ضرب و شتم و بازداشت این انسانهای زحمتکش، با تهدید به دیپورت و اخراج از ایران، اندک پولهایی را که این کارگران با رنج و خون برای ارسال به افغانستان و خانواده هایشان پس انداز نموده اند را دزدیده و بالا می کشند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
30 مهر 1389 – 22 اکتبر 2010