کارگران شرکت دنیای تصویر هنر
دستمزدهای معوق!

بنا به خبر دریافتی، هم اکنون با گذشت 14 روز از پایان ماه بیش از 150 نفر از کارگران شرکت تصویر دنیای هنر بعلت کارشکنی و طفره رفتن عوامل کارفرما دستمزدهای مربوط به آبان ماه را دریافت ننموده اند. در دو هفته گذشته پیگیریها و اعتراض کارگران برای نقد شدن دستمزدها ادامه داشته است اما تا امروز مسئله پرداخت دستمزد کارگران همچنان مبهم و بلاتکلیف به قوت خود باقیست. "معماری" مدیر شرکت و همدستانش گاهی با تهدید و گاهی با عوام فریبی با وعده های دروغ و پوچ، کارگران را به امروز و فردا حواله میدهند.

یکی از کارگران معترض میگفت: همیشه میگویند نداریم، مملکت مشکل اقتصادی داره و ... باید صبر کنید! آخر یکی نیست به این دروغ گوهای بی وجدان بگه من که الان بچه ام مریضه و برای پول دوا و دکتر، برای نان شب، برای کرایه خانه و مخارج معطل مانده ام، چطوری صبر کنم؟ صاحبخانه به قدرت مامور های همین حکومت اسلامیشان جل و پلاسمون رو توی خیابان میندازه و فردا اگه بچه ام بر اثر سرما خوردگی مرد چطوری باید صبر کنیم؟ آیا معماری دزد و منفور و نزدیکانش، آیا پاسدارها و بسیجی ها و آخوندها و نمایندگان مجلس، آیا همه این مفتخورها مثل ما کارگران محرومند و زجر میکشن و صبر می کنند!؟

در شرکت دنیای تصویر هنر بیش از 150 نفر کارگر با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 300 هزار تومانی از 9 صبح تا 6 عصر مشغول به کارند. اضافه کار اجباری از 6 عصر تا پاسی از شب و در روزهای تعطیل برقرار است. حدود 40 نفر را زنان کارگر بسته بند و سر پرست خانواری تشکیل میدهند که در ازای دریافت مزد ناچیز و کمتری نسبت به کارگران مرد در کارگاه منطقه خاک سفید تهران از صبح تا شب به بسته بندی مشغولند و اکثر این کارگران بر اثر فشار و یکنواختی کار بسته بندی به انواع بیماریهای مفاصل و آرتروز مبتلا شده اند.

شرکت تصویر دنیای هنر تهیه و توزیع کننده انواع سی دیها و فیلمهای مورد تائید حکومت اسلامیست. مدیران شرکت از قبل استثمار وحشیانه کارگران و در تبانی و زد و بند با عوامل حکومت اسلامی سرمایه داران در وزارت ارشاد سودهای میلیاردی به جیب میزنند و برای کارگران گرسنه اشک تمساح می ریزند.

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
16 آذر 1389 – 7 دسامبر 2010