کارگران شرکت موج آسا
دستمزدهای پرداخت نشده!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 20 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری موج آسا با وجود پیگیريها و اعتراضات تاکنونی خود٬ علیرغم وعده های امروز و فردای کارفرما٬ تا این لحظه موفق به دریافت دستمزد و مبالغ اضافه کاری مربوط به مرداد ماه گذشته نشده اند. این در حالیست که این روزها زمزمه هایی از جانب عوامل کارفرما به گوش میرسد که برای پرداخت دستمزدهای شهریور ماه نیز پولی در بساط ندارند.

یکی از کارگران میگفت: تا چند ماه پیش 35 نفر بودیم. بتدریج و به بهانه های دروغ و بی اساس تا امروز 15 نفر را بدون پرداخت هیچ حق و حقوقی اخراج نموده اند و هر وقت برای دستمزدهای پرداخت نشده مان اعتراض میکنیم٬ "قانع" مدیر شرکت برای ساکت کردن ما٬ سرگذشت کارگران اخراجی را به ما گوشزد میکند و تهدید میکند و تازگیها آنقدر مظلوم نمایی میکند که میگوید برای پرداخت دستمزد شما کارگران میخواهم ماشینم را بفروشم!؟ اما ما کارگرها خوب میدانیم جانورانی مثل قانع در سایه حکومت اسلامی با بالا کشیدن پولها و دستمزدهای ما برای خودشان زندگی های آنچنانی درست کردند٬ لفت و لیس مفصلی دارند و به ریش ما کارگران گرسنه میخندند.

شرکت پیمانکاری موج آسا با 20 نفر کارگر قراردادی سفید امضا با قراردادهای یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و سوابق کاری 2 تا 10 سال و ساعت کاری 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری تا پاسی از شب و در روزهای تعطیل٬ طرف قرارداد و مجری برخی خدمات فنی اداره مخابرات منطقه 5 تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٩ شهريور ١٣٨٩ – ٢٠ سپتامبر ٢٠١٠