کارگران تابلیر

از اخراج و سرگردانی تا دستمزدهای معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ هم اکنون بیش از 2 ماه است که با تعطیلی کار و بهانه های سرمایه داران و عوامل کارفرما 2000 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان تابلیر را به مرخصی اجباری فرستاده اند. بهانه کارفرما این است که پول نداریم، شهرداری تهران پولهای ما را نمیدهد٬ پس کار را تعطیل می کنیم و کارگران با ید به مرخصی اجباری بروند! البته مرخصی اجباری اسم رمز و اسم محترمانه اخراج کارگران است. 2 ماه پیش کارگران را به خانه هایشان فرستادند به اميد روز موهومى که کارگران به سر کارشان باز گردند. در عین حال کارگران که در حال حاضر برای تامین ابتدایی ترین نیازهای روزانه خانواده هایشان با مشکل و بحران مواجهند٬ حداقل مبلغ 2 ماه دستمزد و اضافه کاری مربوط به اوایل سال را دریافت نکرده اند.

این روزها بر اثر فشار بیکاری، بی درآمدی و فقر و محرومیت روز افزون٬ کارگران دسته دسته برای بازگشت به کار و نقد نمودن دستمزدهایشان به سرمایه داران و عوامل کارفرما در شرکت تابلیر مراجعه می کنند. اما تا امروز چیزی جز جوابهای سر بالا نشنیده اند. نه کارگری به سر کارش بازگشته و نه ریالی از دستمزدهای دزدیده شده کارگران به آنها مسترد شده است.

یکی از کارگران میگفت:عصبی شده ام. کابوس بیکاری، فقر و نداری، ترس از فردا و شرمندگی در مقابل زن و بچه دیوانه ام کرده، چند ماه است اجاره خانه مان عقب افتاده٬ همیشه از ترس خودم را از صاحب خانه پنهان میکنم. برای به دست آوردن کار به هر خراب شده ای سر زده ام. باور کنید اکثر کارخانه ها و مراکز تولیدی صنعتی جاده مخصوص و قدیم کرج را زیر پا گذاشته ام و به هیچ نتیجه ای نرسیده ام. فعلا دست فروشی میکنم با چه زجری! به همه اطرافیان قرض بار و بدهکار شده ام. با 30 هزار تومان سرمایه بساط دست فروشی راه انداخته ام٬ آنهم باید از ترس ماموران سد معبر و دزد شهرداری فقط شبها بساط پهن کنم چون در روز هم کتک کاری می کنند و هم وسایل ناچیز دست فروشی مان را بالا می کشند و با خود می برند.

کارگران اخراجی تابلیر تنها 2000 نفر نیستند. این کارگران شرافتمند و زحمتکش که اکنون به همراه خانواده هایشان بطرز دردناک و فاجعه باری با فقر و بیکاری روبرويند٬ جمعیتی حدو د 10هزار نفرند که به دلیل فساد مالی، دزدی و باند بازی عوامل حکومت اسلامی سرمایه داران در شهرداری تهران٬ دسته جمعى به گرسنگى محکوم شده اند. مسئول مستقيم و عاملین این سرگذشت تلخ زندگی کارگران٬ پاسدار کمیته چی های شکنجه گر و قاتل دیروز امثال سردار قاليباف شهردار امروز تهران تا سرمایه داران نوکیسه و انگل در شرکت تابلیر به همراه حکومت اسلامیشان هستند.

بازگشت به کار و دریافت فوری و بی قید و شرط دستمزدهای معوق، افزایش دستمزدها مطابق با تورم و هزینه های روزانه زندگی، یا کار یا پرداخت بیمه بیکاری مکفی، امنیت شغلی و حق تشکل و اعتصاب و هرگونه اعتراض علیه شرایط بردگی  کار و دستمزدها٬ از جمله خواستهای ابتدایی و مبرم کارگران اخراجی شرکت تابلیر است.

شرکت تابلیر (تابلین) مجری طرحی شبیه تونل میدان توحید تهران است. اجرای این پروژه جدید (تونل نیایش) که از یکسال پیش شروع شده مربوط است به احداث تونلی در اعماق 40 متری زمین به طول بیش از 10 کیلومتر. این تونل زیر گذر قرار است خیابان کارگر شمالی (بیمارستان قلب) را به اتوبان بابایی وصل نموده و به سمت شرق تهران و دماوند امتداد یابد. این کارگران با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزد 303 هزار تومانی در دو شیفت 12 ساعته در عمق 40 متری زمین جایی که نه اکسیژن و نه هوای کافی برای تنفس موجود است و هر آن خطر ریزش آوارهای دهها تنی و مدفون شدن و جان باختن کارگر نیز  هست مشغول به کارند. در حین استخدام از کارگران تعهد کتبی و امضا می گیرند مبنی بر اینکه همیشه دستمزدها با تاخیر پرداخت می شود و کارگر حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. تا 2 ما ه پیش بیش از 2000 کارگر مجموعا در 5 کارگاه مستقر و مشغول کار بودند و اکنون بعلت تعطیلی کار همه کارگران از کار اخراج و بیکار شده اند.

 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣٠ شهريور ١٣٨٩ – ٢١ سپتامبر ٢٠١٠