کارگران مرکز داروئی وزارت بهداشت!

یکماه دستمزد معوق

بنا به خبر دریافتی، هم اکنون با گذشت 22 روز از پایان آبان ماه بیش از 45 نفر از کارگران مرکز دارویی وزارت بهداشت تا امروز دستمزدی دریافت ننموده اند. در این 22 روز کارگران به طرق مختلف با اعتراض و مراجعه به عوامل حکومتی در این مرکز از جمله خانم حافظی چهره منفور ضد کارگری و مدیر قسمت خواستار دریافت دستمزدهایشان شده اند. حافظی حتی از ورود کارگران معترض به دفتر کارش به شدت و به طرز تحقیر آمیزی جلوگیری میکند. او و همدستان دزدش در جواب کارگران گرسنه با بی ادبی و تهدید به اخراج میگویند: همینه که هست، خودتان میدانید باید تحمل کنید، هر کسی هم ناراضیه بفرما، راه باز است!

یکی از کارگران میگفت: همیشه دستمزدهایمان را با تاخیر و کار شکنی می پردازند. تازه به بهانه بیمه و هزار زهرمار دیگه در پایان هر ماه هم کلی از این دستمزدهای ناچیز 300 هزار تومانیمان را هم بالا میکشند. خیلی از ما کرایه خانه هایمان عقب افتاده و برای تهیه نان شب مان کلی بدهکاری بالا آورده ایم. قراردادهای کاریمان هم اعتبار ندارد. هر وقت دلشان بخواهد عذرمان را میخواهند. من خودم خبر دارم همین حافظی و همدستانش به بهانه کارانه و ماموریت و مسائل دروغ و من در آوردی در پایان هر ماه حقوقهای میلیونی میگیرند. تازه علاوه بر این با باند بازی و دزدی بسیاری از داروهای کمیاب و گران قیمت و فروش آنها در بازار آزاد و ناصر خسرو چه پولهائی به جیب میزنند. اینها و حکومتشان نه شرف دارند و نه انسانیت، از حیوان پست ترند. با همه این درآمد و دزدیهایشان باز هم وقتی به ما کارگران میرسند حریص تر از همیشه هستند.

مرکز داروئی وزارت بهداشت حکومت اسلامی سرمایه داران واقع در خیابان مطهری تهران با بیش از 45 کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری 8 تا 2 بعدازظهر و اضافه کاری اجباری، تهیه و توزیع کننده بسیاری از اقلام داروئی در سطح ایران میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
22 آذر 1389 – 13 دسامبر 2010