شرکت دنیای تصویر هنر

زنان کارگر بسته بند و دستمزدهای معوق!

بنا به خبر دریافتی، هم اکنون با گذشت 11 روز از پایان آذر ماه بیش از 40 نفر از کارگران زن بسته بند سایت حکیمیه – خاک سفید علیرغم پیگیریها و مراجعات مکررشان به عوامل کارفرما هنوز خبری از پرداخت دستمزدهایشان نیست. عدم پرداخت دستمزد کارگران زن بسته بند در حالیست که این روزها دستمزدهای ناچیز کارگران مرد را پرداخت نموده اند!

ستم و استثمار و بیحقوقی و تبعیض جنسیتی بیشتر علیه زنان کارگر نسبت به مردان در محیط کار و زندگی اجتماعی رکن دیگری از دنیای تلخ و غیر انسانی و سراسر جنایت سرمایه داریست. زنان کارگر در شرکت تصویر دنیای هنر در شرایط بردگی مطلق و وحشتناکی استثمار میشوند . ساعت کاری و حجم کارشان نسبت به کارگران مرد  به مراتب بیشتر است و در مقابل دستمزدهای کمتری و با جر زنی و تاخیر از جانب کارفرما به آنان پرداخت میشود . روزهای جمعه و تعطیلات و پنجشنبه ها تا پاسی از شب زنان کارگر بسته بند را به بهانه اضافه کاری به سر کار میکشند و در پایان ماه در حین محاسبه دستمزدها ساعت و روزهای اضافه کاری محاسبه و منظور نمیشود. به کارگران میگویند چند روز جمعه و ایامی را که اضافه کاری نموده ای را به جای روزهای دیگری که کمتر کار کرده ای و یا به جای اشتباهات کاریت و خسارت میگذاریم. در اینجا برای تنبیه زنان کارگر قوانین من در آوری و وحشیانه ای اعمال میشود. هر زن کارگر بطور کنتراتی و حداقل در طی روز بایستی تا سقف 3500 سی دی را بسته بندی نموده و برچسپ و هلوگرام بزند.

این حجم کار که بسیار سنگین و سر گیجه آور است برای کارگر حتی فرصت کمی برای استراحت و نهار هم نمیگذارد. حالا اگر در این مرکز جنایت و استثمار یک سی دی فقط توسط کارگر اشتباه بسته بندی شود در پایان ماه بعنوان خسارت 50 هزار تومان از دستمزدهای ناچیز کارگران که حتی به موقع هم پرداخت نمیشود کسر شده و به جیب گشاد معماریان مدیر شرکت و حضرات سرمایه دار میرود. همین امر موجب شده تا کارگران علاوه بر تحمل حجم و فشردگی کار سنگین و زیاد مجبور باشند تا عین یک بند باز مدام با استرس و فشار عصبی "نکنه اشتباه کنم" در رنج بوده و دست به گریبان باشند. بسیاری از این زنان کارگر بدون امکانات سرویس و وسایل حمل و نقل مناسب بایستی از شهرکهای دور افتاده اطراف کرج تا اسلامشهر گرفته از ساعت 4 صبح راه بیافتند تا بتوانند خود را حکیمیه و خاک سفید در شرق تهران برسانند. در پایان کار و طی پر مشقت همین مسیرها برای بازگشت به منزل موجب میشود تا کارگران در پایان ساعات شب بدون رمق با خستگی و گرسنگی و ... حتی بدون آنکه اعضای خانواده شان را هم به درستی ببینند فقط برای خواب به خانه برسند.

در شرکت دنیای تصویر هنر سایت حکیمیه - خاک سفید بیش از 40 نفر کارگر زن بسته بند با قراردادهای 89 روزه و سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 300 هزار تومانی از 9 صبح تا 6 عصر مشغول به کارند. اضافه کار اجباری از 6 عصر تا پاسی از شب و در روزهای تعطیل برقرار است. اینان زنان کارگر سرپرست خانواری هستند که در ازای دریافت مزد ناچیز و کمتری نسبت به کارگران مرد از صبح تا شب به بسته بندی مشغولند و اکثر این کارگران بر اثر فشار و یکنواختی کار بسته بندی به انواع بیماریهای مفاصل و آرتروز مبتلا شده اند. شرکت تصویر دنیای هنر تهیه و توزیع کننده انواع سی دیها و فیلمهای مورد تائید حکومت اسلامیست. مدیران شرکت از قبل استثمار وحشیانه کارگران و در تبانی و زد و بند با عوامل حکومت اسلامی سرمایه داران در وزارت ارشاد سودهای میلیاردی به جیب میزنند.

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

11 دی 1389 – 1 ژانویه 2010