کارکنان سازمان زمین شناسی تهران

باز هم دستمزدهای پرداخت نشده!

بنا به خبر دريافتى٬ دوباره بعلت کار شکنی و جر زنی کارفرما و عوامل حکومت اسلامی٬ علیرغم اعتراض و پیگیریهای تاکنونی٬ دستمزدهای مهر ماه بیش از 800 نفر از کارکنان این اداره تا امروز پنجشنبه ششم آبانماه پرداخت نشده و بلاتکیف رها شده است. این در حالیست که بعلت اعتراض و پیگیریهای تاکنونی کارکنان سر انجام دیروز چهارشنبه فیشهای حقوقی در میان پرسنل توزیع شد و "کره ای" مدیر سازمان و عواملش گفتند دستمزدها واریز شده است. اما امروز پنجشنبه با مراجعه کارکنان به بانک همگی با حسابهای خالی روبرو شدند.

یکی از کارکنان معترض میگفت: سیاست همیشگی شان برای اذیت ما و بالا کشیدن دستمزدهایمان همین است. همیشه دروغ و وعده های امروز و فردا. تازه بدتر از این طرح حکومت اسلامی برای یارانه ها هم در راهست. تا چند روز پیش پوشک بچه ام را 3000 تومان میخریدم حالا شده 4000 تومان. همه هزینه های زندگی بسرعت در حال افزایش است. تازه برای پرداخت کرایه خانه و غيره هم معطلیم.

سازمان زمین شناسی تهران واقع در خیابان معراج (حوالی فرودگاه مهر آباد) جمعا بیش از 800 نفر از انواع نیروهای کارشناسی، خدماتی و پیمانکاری مشغول به کارند. 150 نفر از این نیروها طرف قرار داد شرکت پیمانکاری "ثمین سبز" در بدترین شرایط کاری برده وار مشغول به کارند و مابقی کارکنان بصورت قرار دادی با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری 30/8 صبح تا 30/4 عصر طرف قرار داد سازمان زمین شناسی میباشند. کار اداره زمین شناسی نظارت و بعضا اجرای طرحهای زمین شناسی و استخراج معادن و ... میباشد.

در اوایل امسال دستمزدهای نیروهای قرار دادی نیز با 2 ماه تاخیر پرداخت شد و همین امر اعتراضاتی را به دنبال داشت. علاوه بر این کل نیروهای قرار دادی از اوایل سال جدید تا امروز بشدت با کاهش و تعدیل برخی مزایای ناچیز جانبی روبرو شده اند و همین امر زمینه های انواع اعتراضات و نارضایتی را در میان کارکنان بوجود آورده است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۶ آبان ١٣٨٩ – ٢٨ اکتبر ٢٠١٠