تظاهرات علیه اعدام

روز سه شنبه 30 نوامبر 2010
ساعت 13.00 تا 15.00 مقابل پارلمان هلند در شهر دنهاخ

در اعترض به سیاست اعدام شهلا جاهد، حسین خضری، سکینه محمدی آشتیانی، و رژیم اسلامی اعدام، با خواست نفی ماشین اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی اجتماع میکنیم.  

حکم اعدام شهلا جاهد و حسین خضری و سکینه محمدی آشتیانی از طرف رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی صادر شده است. صدها زندانی دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. جان زندانیان سیاسی در خطر است. همه میدانند تاکنون رژیم جنایتکار اسلامی بیش ا ز صد هزار انسان کمونیست و انقلابی و مخالف سیاسی را شکنجه و اعدام کرده است. نباید اجازه دهیم رژیم اسلامی در یک اقدام مخفیانه به همان طریق که دلارا دارابی، فرزاد کمانگر، سهیلا قدیری، بهنود و هزاران انسان دیگر را به قتل رساند، شهلا و سکینه و حسین خضری و دیگران را نیز اعدام کند. باید متحدانه با اعتراضی پرشور علیه حکومت اسلامی و احکام اعدام در ایران بپاخیریم.

روز 30 نوامبر متحدانه برای مقابله با نفس مجازات اعدام٬ برای درهم کوبیدن ماشین اعدام٬ و با خواست آزادى فورى و بی قید و شرط کليه زندانيان سياسى و دستگیر شدگان به میدان بیائیم.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى - واحد هلند
23 نوامبر 2010