اخراج کارگران ایلان جرثقیل !

بنا به خبر دريافتى٬ طی 10 روز گذشته تاکنون بیش از 20 نفر از کارگران کارگاه صنعتی ایلان جرثقیل بنا به دستور کارفرما و به بهانه های واهی از کار اخراج شده اند. روند اخراج و بیکار سازی کارگران تدریجی بوده و کماکان ادامه دارد. "نجفی" مدیر و مالک کارگاه در جواب کارگران معترض به اخراجها گفته است: بدلیل فشارها و بحران مالی فعلا به خانه هایتان بروید تا بعد شما را خبر کنیم!

در این 10 روز مراجعات مکرر کارگران برای بازگشت به کار هیچ نتیجه ای نداشته است. بنا به اعلام یکی از کارگران اخراجی به دنبال اخراج کارگران کار و فعالیت تولیدی در کارگاه تعطیل نشده و نجفی با استفاده از کارگران جدید و ارزانتر به دنبال تولید بیشتر و کسب سود هرچه بیشتر است.

یکی از کارگران اخراجی که از بیماری پیوند کلیه رنج میبرد میگفت: با هزار مشکلات از شهرستان برای کار به تهران آمده ام٬ بیش از یکسال است در این کارگاه برای نجفی در ازای ماهی 300 هزار تومان کار می کنم. با توجه به هزینه های بالای زندگی و بیماری ام هیچ اندوخته و پس اندازی ندارم، من و خانواده ام از مسکن و حتی ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومیم، فعلا در یک انبار مخروبه ای در جاده مخصوص کرج زندگی می کنیم. این روزها با اخراج از کار و بیکار شدن همان دستمزد 300 هزار تومان ماهیانه را هم از دست داده ام، فشارهای روحی و استرس بیماری ام را بشدت تشدید نموده٬ تازه بدتر از همه اینها بدلیل محاصره اقتصادی و ... داروهایی را که باید هر روزه مصرف کنم بسیار نایاب شده و باید در بازار آزاد و ناصر خسرو با چندین برابر قیمت تهیه کنم! از صبح تا شب دست فروشی می کنم، راستش نه پول و نه وقتی برای تهیه داروهایم ندارم٬ فعلا من و خانواده ام برای نان شبمان محتاجیم، آیا در محاصره اقتصادی آخوندها و سران حکومت و امثال این نجفی بی شرف در محاصره و فشار قرار می گیرند یا فقط ما کارگران بیمار و گرسنه و اخراجی باید تاوان بدهیم؟ 

شرکت ایلان جرثقیل با بیش از 20 کارگر روزمزد (که فعلا از کار اخراج شده اند) و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری 7 صبح تا 7 شب و اضافه کار اجباری بنا به نیاز و صلاحدید کارفرما تا پاسی از شب و ایام تعطیل٬ تولید و مونتاژ کننده انواع لوازم جانبی جرثقیل بوده و در جاده مخصوص کرج واقع میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۴ شهريور ١٣٨٩ – ۵ سپتامبر ٢٠١٠