ایران خودرو، مهر کام پارس
کارگران معترض و جابجائی مدیران دزد!

بنا به خبر دريافتى٬ در پی فساد مالی، دزدیهای کلان و آبرو باختگی "کیانمهر" مدیر مهرکام پارس و شرکاى تبهکارش٬ این روزها زمزمه برکناری کیانمهر و همدستانش در مهرکام پارس برسر زبانها افتاده است. از قرار فساد مالی و بی کفایتی و بی آبروئی کیانمهر و همدستانش آنچنان حاد و گسترده است که قابل روتوش و لاپوشانی هم نیست. همیشه ایران خودرو قتلگاه کارگران زحمتکش بوده و همچنین آخور و چراگاه مناسبی برای ثروت اندوزی پاسدار - کمیته چیهای قاتل و جنایتکار دیروز و مدیران و سرمایه داران نو کیسه امروز امثال کیانمهرهاست. تا دیروز انسانها را شکنجه میکردند و به جوخه های دار می سپردند و امروز در کارخانه ها و مراکز تولیدی از خون و رنج کارگران ثروت می اندوزند.

سال پیش که کیانمهر به مهر کام پارس آمد با مظلوم نمائی و ژستهای دروغین حق به جانب شعارش خطاب به کارگران این بود: کار از شما و رفاه و پول از من!؟ حالا با گذشت یکسال از این عوامفریبی و دروغ پردازیها روشن شده که کار و بازهم کار از کارگران بوده و دزدی و مفت خوری هم شغل ناشریف کیانمهر و شرکایش! در این مدت نه تنها بهبودی در کار و زندگی و معیشت کارگران مهر کام و خانواده هایشان ایجاد نشده بلکه فشار کاری، فقر و محرومیت روافزون بیداد میکند. روال فرساینده و سنگین 2 شیفت 12 ساعته کاری به جای 3 شیفت 8 ساعته کاری که از یکسال پیش به کارگران تحمیل شده همچنان ادامه دارد. از خرداد ماه امسال بنا به دستور کیانمهر دستمزدهای کار ایام تعطیل کارگران به مبلغ نصف یعنی مطابق روزهای غیر تعطیل و عادی محاسبه و پرداخت میشود. البته اخیرا به دنبال اعتراضات کارگران قول داده اند دستمزدهای اضافه کاری ایام تعطیل را به روش سابق مطابق روزهای تعطیل محاسبه و پرداخت نمایند که تا این لحظه وعده ای بیش نبوده است. قراردادهای موقت و سفید امضا همچنان به قوت خود باقیست. البته در این یکسال حسابهای بانکی جانورانی چون کیانمهر هر روز انباشته و انباشته تر شده است و حالا که گندش در آمده بايد جابجا بشوند.  

یکی از کارگران باسابقه میگفت: تا بوده در ایران خودرو اوضاع همین بوده که هست. هر ساله و هر چند وقت یکبار عده ای از باندهای حکومت اسلامی و پاسدارها به اینجا می آیند. اولش با کلی وعده های پوچ برای کارگران و آخرش با بی آبروئی و جیبهای انباشته از ثمره رنج و کار ما میروند.

واقعیت اینست که هیچگاه جابجائی مهره ها و باندهای حکومت اسلامی در ایران خودرو کمترین بهبودی در کار و زندگی کارگران نداشته است. واقعیت اینست که جنایت در حق کارگران سیاست و هدف اصلی حکومت اسلامی سرمایه داران است. از سوی دیگر هم اکنون به دلیل محاصره اقتصادی و عدم واردات برخی قطعات مورد نیاز خط تولید خودرو پژو 206 از فرانسه و تهیه این لوازم و قطعات از طریق دلالان ژاپنی در دبی بطور محدود و گرانتر٬ خط تولید این خودرو با محدودیت و بحران روبرو شده است. از قرار با ادامه این وضعیت در آینده نه چندان دور تعدادی از کارگران خط تولید پژو 206 به دلیل نبود قطعات مورد نیاز و مواد اولیه از کار اخراج و بیکار خواهند شد.

حذف فوری کار 2 شیفته 12 ساعته و 5 روز کاری 6 ساعته در هفته، افزایش دستمزدها برابر با هزینه های زندگی، پرداخت و محاسبه دستمزد ایام تعطیل بصورت دوبله و مطابق با کار ایام تعطیل، لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و ... از جمله خواستهای فورى کارگران مهر کام پارس میباشد.

شرکت مهر کام پارس ایران خودرو با بیش از 3500 کارگر قراردادی و سفید امضا، با دستمزدهای 303 هزار تومانی، فعلا با دو شیفت 12 ساعته کاری واقع در جاده مخصوص کرج از جمله مراکز اصلی تولید انواع سپر و داشبرد و لوازم جانبی ایران خودرو میباشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

   ٢١ مهر ١٣٨٩ – ١٣ اکتبر ٢٠١٠