کارگران راه آهن تهران

"ما بايد از کارگران فرانسه ياد بگيريم"

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 1000 نفر از کارگران بخش فنی و خط راه آهن بین شهری تهران تحت استخدام شرکت انگل پیمانکاری "راژمان کبیر"٬ با وجود همه پیگیریها و اعتراضات تاکنونی تا این لحظه موفق به دریافت دستمزدهای مرداد و شهریور و مهر ماه نشده اند. دستمزدهای 3 ماه قبلتر از اینها هم همین چند روز گذشته پرداخت شده است. اخیرا شرکت انگل پیمانکاری حتی از پرداخت حق بیمه کارگران نیز طفره می رود. کارگران برای نقد شدن دستمزدهایشان بارها در مقابل اداره راه آهن تهران واقع در میدان راه آهن دست به تجمعات اعتراضی زده اند اما از "صاحب محمدی" مدیر راه آهن و کارچاق کنهای دور و برش چیزی جز وعده امروز و فردا و دروغ و تهدید نشنیده اند.

کارگران معترض در حین تجمعات برای خود نمایندگانی انتخاب نموده و علیه اداره راه آهن، صاحب محمدی و شرکت پیمانکاری به اداره کار نیز شکایت نموده اند. اما اداره کار نیز به دلیل باند بازیها و روابط خاص خودش با سرمایه داران و عوامل کارفرما عملا هیچ نقشی جز اتلاف وقت و سر دوانیدن کارگران نداشته است. علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای کارگران پیمانکاری از اوایل امسال٬ اوباش حکومتی در راه آهن تهران در ادامه تهاجم به زندگی و معیشت کارگران٬ برخی پاداشها و مزایای ناچیز و جانبی کارگران قراردادی را قطع نموده و کوشیده اند کارگران قراردادی را به طرقی با تهدید به اخراج و توسل به وعده های دروغ از حالت کار قراردادی خارج نموده و آنها را به شرکتهای پیمانکاری بسپرند. این جدال هم اکنون در میان کارگران قراردادی و اداره راه آهن ادامه دارد. یکی از کارگران معترض می گفت: همه این مشکلات تقصیر خود ما کارگران است. ما باید از کارگران فرانسه یاد بگیریم. تنها چاره کار اعتصاب و اعتصاب است.

دستمزد کارگران پیمانکاری راه آهن تهران در غالب قراردادهای موقت و سفید امضا بر پایه قانون کار حکومت اسلامی سرمایه داران 300 هزار تومانی بوده و ساعت کاری کارگران راه آهن تهران از 7 صبح تا 2 بعدازظهر و اضافه کاری اجباری بنا به نیاز کارفرما برقرار میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣ آبان ١٣٨٩ – ٢۵ اکتبر ٢٠١٠