قطع سیستم شبکه ای و تعطیلی بانکها در ایران!

بنا به خبر دريافتى٬ از اولین ساعات کاری روز شنبه 24/7/89 اکثر بانکها در ایران در سیستم ارتباطی خود دچار مشکل و قطع ارتباط با مرکز شده اند و به همین دلیل بانکهای حکومت اسلامی از اولین ساعات کاری صبح تا پایان روز کاری از ارائه هر گونه خدمات و پرداخت پول به مشتریان و مراجعه کنندگان عاجز و ناتوان بوده اند.

قطع سیستم حسابها و انواع خدمات بانکی آنلاین و متمرکز در سطح بانکهای صادرات و ملت در شهر تهران و کلیه شهرستانها سراسری بوده و بانکهای دیگر از جمله بانک ملی در ارائه خدمات به مردم با قطعی متناوب سیستم و کندى و اخلال روبرو بوده اند. در برخی از شعبات اصلی و مرکزی بانکها در مراکز اصلی و بازار شهر تهران٬ انبوه مردم در صفهای طولانی علیه بانکداران و حکومت اسلامی دست به اعتراضاتی زده و کار به درگیری کشیده شده است. علاوه بر این اعتراضاتی در شهر همدا ن توسط  مردم علیه بانکداران و حکومت اسلامی رخ داده است.

تاکنون علت اصلی تعطیلی بانکها و اخلال در سیستم آنها روشن نشده و مسئولین بانکها از ارائه هر گونه جواب روشن و شفاف به مردم و مراجعین طفره میروند. اما بر اساس خبرهایی که در بین مردم می چرخد برخی علت را در نارضایتی و کم کاری (شبه اعتصاب) کارکنان مخابرات علیه شرایط موجود میدانند و برخی این اخلال را در ارتباط با اجرای سياست حذف سوبسيدها ("هدفمند کردن یارانه ها") می دانند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢۵ مهر ١٣٨٩ – ١٧ اکتبر ٢٠١٠