اجتماع کارگران اخراجی پارس خودرو !

بنا به خبر دريافتى٬ روز چهارشنبه هیجدهم فروردین ماه از ساعت 30/6 صبح بیش از 700 نفر از کارگران اخراجی پارس خودرو٬ در حالیکه هر لحظه بر تعدادشان افزوده میشد در برابر شرکت پارس خودرو (اداره کارگزینی) واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج٬ دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران در دیماه سال گذشته به بهانه های واهی و وعده های دروغ توسط مدیران پارس خودرو به طور اجباری از کار بیکار شدند. در همان موقع عوامل کارفرما به کارگران قول داده بودند که در پانزدهم فروردین ماه سال جدید کارگران را دوباره دعوت به کار خواهند نمود. اما با گذشت 3 روز از پانزدهم فروردین ماه نه تنها هیچ اقدامی برای بازگشت به کار کارگران صورت نگرفته بلکه مراجعات مکرر کارگران اخراجی برای بازگشت به کار با جوابهای سر بالا و منفی و انواع تهدید از جانب کارفرما روبرو شده است.

اجتماع کارگران اخراجی و معترض تا حوالی ظهر ادامه داشت اما بعلت کار شکنی و تهدید کارگران از سوی مدیران دزد و اوباش اسلامی حاکم بر پارس خودرو به نتیجه مشخص و مثبتی نرسید. با اینحال کارگران مصرانه خواهان بازگشت به کارند. یکی از کارگران معترض میگفت: آیا این آخوندهای مفت خور و مدیران پارس خودرو درآ مد ماهیانه شان، کارشان و زندگیشان مثل ما کارگران است؟ آیا این جانوران هم مثل ما کرایه خانه هایشان عقب افتاده و مثل ما برای نان شب خانواده شان محتاجند؟
 
همچنین بنا بر خبر ديگرى٬ با 600 نفر از کارگران دیگر پارس خودرو وابسته به شرکت انگل پیمانکاری سیکو (ناظر و مجری استخر رنگ پارس خودرو) که قراردادهایشان در اسفند سال پیش به پایان رسیده٬ نه تنها تاکنون قراردادی تمدید نشده بلکه تا پایان فروردین یعنی تا 10 روز آیند ه از کار اخراج خواهند شد .

کارگران پارس خودرو!
سرمایه داران حاکم بر پارس خودرو هیچ تصمیمی برای دعوت به کار همکاران شما ندارند. رفقاى اخراجى شما به همبستگى شما نياز دارند. بايد اين تجمعات اعتراضى را گسترش داد و همزمان کارگران شاغل دست به اعتصاب بزنند. بازگشت به کار فورى کارگران يا پرداخت بيمه بيکارى خواست کارگران است. اما خواست محورى تر مقابله با اخراج و گرفتن اين چماق از دست کارفرماها است. متحد شويد و عليه سياست اخراج و براى بازگشت همکارانتان بميدان بيائيد.مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٠ فروردين ١٣٨٩ – ٩ آوريل ٢٠١٠