کارگران شرکت مشاورین ماهر
دستمزد نه، اخراج آری!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 100 نفر از کارگران شرکت مشاورین ماهر علیرغم پیگیریهای مکرر و مداوم خود تا این لحظه دستمزدها و مبالغ اضافه کاری فروردین و اردیبشت ماه را دریافت نکرده اند. در جواب کارگران معترض که خواستار دریافت فوری دستمزدهایشان هستند، "کوشا فر" مدیر شرکت مانند همیشه با دروغگویی و عوام فریبی به بهانه نیست و نداریم و ... از پرداخت دستمزد کارگران طفره رفته و حتی با گستاخی به کارگران گفته است تا یکی دو هفته آینده حداقل 40 نفر از کارگران از کار اخراج خواهند شد!! در دو ماه گذشته فقط مبالغ بسیار ناچیزی بعنوان مساعده به کارگران پرداخت شده است.

یکی از کارگران معترض میگفت: ما نیازی به بذل و بخشش جناب کوشا فر نداریم، ما صدقه اسلامی نمیخواهیم. خواست ما افزایش و دریافت فوری دستمزدهایمان است. همین آقای کوشا فر با دستمزدهای پرداخت نشده و پولهای باد آورده ای که از سفره ما و خانواده هایمان دزیده٬ زندگی مجلل بالای شهرش در قیطریه تهران و مسافرتهای دوبی و اروپایش به راه است و ...

شرکت مشاورین ماهر با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با قراردادهای یکساله و پایه دستمزدهای 303 هزار تومانی و ساعت کاری از 30/7 تا 5 عصر و اضافه کار اجباری حتی در ایام تعطیل بنا به نیاز کارفرما٬ مجری و ناظر انواع طرحهای ساختمانی و بیمارستانی بوده و هم اکنون اجرای پروژه در دست احداث ورزشگاه 80 هزار نفری بانوان در ورزشگاه آزادی تهران را عهده دار میباشد. دفتر مرکزی شرکت نیز در خیابان جردن تهران واقع است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ خرداد ٨٩ – ٢ ژوئن ٢٠١٠