ایران خودرو؛ دستمزدهای معوقه
و کارگران معترض مهرکام پارس و ایتکو پرس!

بنا به خبر دريافتى٬ 1500 نفر از کارگران سایتهای یک و دو ایتکوپرس ایران خودرو٬ با وجود اعتراضات مکرر و پیگیری های مداوم خود طی 9 روز گذشته٬ تاکنون موفق به دریافت دستمزد و مبالغ اضافه کاری مربوط به اردیبهشت ماه خود نشده اند. کارگران این روزها طی تماس های اعتراضی تلفنی با شرکتهای انگل پیمانکاری و مسئولین ایتکوپرس از جمله؛ دادفر مدیر عامل و بلوری عنصر منفور ضد کارگری و مدیر تولید ایتکوپرس٬ جز جوابهای سر بالا و امروز و فردا چیزی نشنیده اند و در مواردی کارگران را نیز تهدید به اخراج نموده اند.

همچنین بیش از 5000 نفر دیگر از کارگران ایران خودرو (شر کت مهر کام پارس) علیرغم پی گیری و اعتراضات مداوم خود و حتی اعتصاب چند هفته پیش٬ که موفق شدند بخشی از دستمزدهایشان را نقد نمایند٬ تا این لحظه مبالغ مربوط به حق آکورد و رکورد این کارگران مربوط به ماههای بهمن و اسفند سال پیش و فروردین و اردیبهشت امسال پرداخت نشده و بلاتکلیف باقی مانده است. حق آکورد قبل از این بطور حداقل 100 هزار تومان در ماه به هر یک از کارگران پرداخت میشد. بنا به اعلام یکی از مسئولین مالی شرکت مهر کام پارس مبلغ مربوط به آکورد پرداخت نشده 4 ماهه این کارگران چیزی بالای یک میلیارد و پانصد میلیون تومان است. در ضمن از مبلغ ناچیز رکورد که قبلا هر 6 ماه یکبار به کارگران پرداخت میشد دیگر خبری نیست. کارگران معترض برای نقد کردن دستمزدها و حقوق به غارت رفته شان از طرف زرکش مدیر عامل مهر کام و ضیائی معاونش جز وعده های دروغ و پا در هوا چیزی دریافت ننموده اند. همه اینها در حالیست که کارگران و خانواده های محرومشان برای تامین ابتدایی ترین نیازهای روزانه زندگیشان بشدت در مضیقه و تحت فشارند.

کارگران معترض ايران خودرو ميگويند اينها چرا پول دارند دزدى و اختلاس نجومى کنند اما پول ندارند دستمزدهاى ما را بدهند؟ اينهمه ثروت و سرمايه را از شيره جان و جوانى و کار ما گرفته اند اما هنوز ميخواهند حقوق ناچيزمان را هم بالا بکشند! حقيقت اينست که دست اين جماعت مديران و کارفرماها براى کارگران رو است. اينها با سياست گرو گرفتن دستمزد کارگران٬ تلاش شان اينست که اعتراض و اعتصاب و خواسته هاى ما را نهايتا به گرفتن حقوق هاى معوقه محدود کنند. يعنى حتى اگر در اعتصابات دستاوردى هم داريم هنوز نصف طلب هايمان در گرو حضرات است! گرسنگى دادن آگاهانه خانواده هاى کارگرى و کودکان معصوم مان ابزار سياسى به زانو درآوردن طبقه کارگر است. تحميل فقر و فلاکت و گرسنگى به طبقه کارگر پرچم ننگين سرمايه دارى است. يک راه مهم شکست دادن اين سياست ضد کارگرى اينست که اعتصاب به امرى مستمرتر و با فاصله زمانى کوتاهتر در شرکتهاى تابعه ايران خودرو و ساپيا تبديل شود. مسئله برسر شکستن اختناق پادگانى در ايران خودرو و سايپا و بميدان آوردن نيروى وسيعى دراين مجموعه است که فورا اين اوباش را سرجايشان بنشاند.  

سایت یک و دو ایتکو پرس از مجموعه های اصلی پرسی ایران خودرو و شرکت مهر کام پارس واقع در چهار راه ایران خودرو در زمینه تولید انواع سپر و داشبرد خودرو فعال است. در این دو مرکز بیش از 6500 کارگر قراردادی سفید امضا با قراردادهای یک طرفه و پایه دستمزد های 264 هزار تومانی در شرایط سنگین و فشرده و پرخطر کاری مشغول به کارند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١١ خرداد ١٣٨٨– ١ ژوئن ٢٠٠٩