اعتراض کارگران ساخت اسکلت فلزى در کرج

بنا به اخبار دريافتى٬ روز اول بهمن برابر با 21 ژانويه٬ کارگران شرکت ساخت اسکلت فلزى در کرج دست به تجمع و اعتراض زدند.

ماجرا از اين قرار است جمهورى اسلامى قراردادی را با دولت اسلامى عراق برای ساخت و نصب 10000 مدرسه در عراق منعقد کرده است. بخشی از ساخت این مدارس به صورت اسکلت فلزی است و توسط شرکتی به اسم "رهیاب فلز الوند" واقع در شهرک صنعتی صفادشت انجام میگیرد. این کارگران جوشکارند و اسکلت فلزی برای حمل به عراق ميسازند و تعدادشان 60 تا 70 نفر است. بنا به اخبار و اظهارات جانبى اين ماجرا٬ ماموران جمهورى اسلامى قبلتر بخشى از بودجه تامين پروژه را از طرف قرارداد در عراق گرفتند اما آنها را يا بالا کشيدند و يا حیف و میل کرده اند. حالا 3 ماه است که دولت و شرکت مربوطه از پرداخت حقوق کارگران طفره میروند.

امروز اول بهمن که بخشى از کارگران برای گرفتن دستمزدهاى خود در محل شرکت تجمع کرده بودند٬ توسط نگهبانان و عوامل امنيتى شرکت با اعمال فشار بیرون رانده شدند و به کارگران برای چندمین بار اعلام کردند که هفته بعد مراجعه کنند. این در حالیست که گفته میشود این شرکت به دلیل عدم پرداخت پول از جانب دولت يک میلیارد تومان بدهی بالا آورده است. کارگران که تا اين تاريخ بمدت سه ماه دستمزدهاى خود را دريافت نکردند٬ مجبورند برای گرفتن پولشان در شرکت بمانند.

لازم به ذکر که بخش عمده این کارگران بیمه نیستند و اداره کار سرمايه داران نيز طبق معمول هیچگونه مسئوليتى بعهده نميگيرد. خود صاحب شرکت هم حتی به محل کار نميرود و طى يکماه گذشته تنها تلفنی به کارگران و پیمانکاران وعده پول میدهد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ ژانويه ٢٠١٠ – ٣ بهمن ١٣٨٨