سیاست اخراج کارگران سایپا یدک تا پایان سال !

بنا به خبر دريافتى٬ در ادامه سیاست ضد کارگری سرمایه داران و حکومت اسلامیشان در پایان هر سال مبنى بر اخراج کارگران٬ از هم اکنون زمزمه های اخراج کارگران شروع شده است. طی چند روز گذشته توسط نوروزی مدیر تعمیرگاه شماره 2 مرکزی و چهره ضد کارگری کارچاق کن سرمایه داران٬ به کارگران اعلام شده است به دلیل مشکلات مالی سایپا و عدم نیاز به این تعداد کارگر تا پایان سال تعدادی از کارگران اخراج و بیکار خواهند شد. اما تا این لحظه خبری از چگونگی تعداد و اسامی کارگرانی که باید از کار و حق یک زندگی بخور و نمیر ساقط شوند خبری نیست.

به دنبال انتشار این خبر شمارش معکوس اخراج شروع شده و زندگی بیش از 100 نفر از کارگران این مرکز و خانواده های محرومشان در ابهام و اضطراب فقر و گرسنگی بیشتر فرو رفته است. اخراج و بیکار سازی از کار و حتی نپرداختن بموقع دستمزدهای ناچیز کارگران اخراجی در آخرین روزهای پایانی سال بخشی از سیاست ضد انسانی حکومت جنایتکار اسلامی پادوی سرمایه داران بجای پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به کارگران است.

یکی از کارگران میگفت: من در این خراب شده 6 سال سابقه کار دارم. نوروزی و همدستانش با ما قراردادهای 6 ماهه میبندند. سختی و فشار کار و دستمزدهایی که اصلا به زندگیمان نمیرسد به جای خود محفوظ٬ باور کنید من و خانواده ام همیشه این 6 سال را با ترس و اضطراب از خطر بیکاری و اخراج گذرانده ایم. مشکل مالی بهانه است٬ هدفشان اخراج کارگران قدیمی و موی دماغ و استفاده از کارگران جدید و مطیع و ارزان تر است !

لغو قراردادهای موقت اسارتبار کاری و حذف هرگونه کار پیمانی از طریق شرکتهای انگل پیمانکاری، تضمین امنیت شغلی، افزایش دستمزدها مطابق با تورم و هزینه های روز زندگی٬ برخورداری از مسکن، بهداشت، آموزش و همه امکانات رفاهی از جمله خواستهای فوری و مسلم کارگران است.

تعمیرگاه شماره 2 سایپا یدک با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با قراردادهای شش ماهه و یکطرفه و شیفت کاری 12 ساعته از 7 صبح تا 7 عصر و اضافه کاری اجباری در روزهای تعطیل از مراکز اصلی خدمات پس از فروش سایپا واقع در جاده قدیم تهران کرج میباشد .
 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٣ ژانويه ٢٠١٠ – ٣ بهمن ١٣٨٨