اخراج دسته جمعی
کارگران تولید گستر آسیا محکوم است!

بنا به خبر دريافتى٬ از دو هفته پیش خط تولید در شرکت تولید گستر آسیا به دستور سرمایه داران و عوامل کارفرما به بهانه های واهی تعطیل شده و همه 40 نفر کارگران شرکت را اخراج و ظاهرا به مرخصی اجباری فرستاده اند! تلویحا به کارگران گفته اند چون شرکت تعطیل میشود نیازی به شما نداریم٬ در خانه بمانید تا ببینیم چه خواهد شد٬ و ظاهرا وعده پرداخت دستمزد آبان ماه را نیز به کارگران داده اند.  

از هم اکنون کابوس شوم بیکاری و فقر بیشتر و نگرانیهای روزافزون بر زندگی کارگران اخراجی و خانواده هایشان سایه انداخته است. اما این همه داستان نیست. سرمایه داران و عواملشان از قبل اعلام کرده بودند؛ قراردادهای کاری خیلی کم شده، شرکت با بحران مالی و ورشکستگی روبروست٬ و حتی گفته بودند بدلیل تعدادی قراردادهای کاری که بسته ایم حداقل تا پایان آذر ماه شرکت تعطیل نخواهد شد. اما حالا ظاهرا قرار شده تا چند روز آینده انحلال شرکت را اعلام نمایند.

اما بنا به اخبار موثق همه این بهانه ها دروغ بوده است. اختلاف مالی برسر سهم بیشتر بین سرمایه داران مالک شرکت از یکطرف و بخاطر رها شدن از شر کارگران قدیمی و استخدام کارگران جدید با دستمزدهای کمتر و اعمال فشار و تحمیل کار بیشتر از طرف دیگر٬ تصمیم به بازسازی شرایط مناسب تری برای استثمار بیشتر کارگران و کسب سود هرچه بیشتر گرفته اند. تعطیلی و ورشکستگی شرکت اسم رمز این تلاش بیشرمانه آنهم به بهای انهدام زندگی کارگران و خانواده هایشان است!

فرستادن کارگران به مرخصی اجباری هدفش ایجاد شکاف و متفرق نمودن صفوف کارگران در اعتراض به اخراج است. علاوه براین هیچ معلوم نیست که آیا دستمزدهای آبانماه کارگران پرداخت خواهد شد یا نه؟ امنیت شغلی و ممنوعیت هرگونه اخراج، پرداخت بیمه بیکاری مکفی و دستمزدهای مطا بق تورم و هزینه های روز زندگی حق مسلم و ابتدائی ما کارگران است.

شرکت تولید گستر آسیا با 40 نفر کارگر قراردادی سفید امضا و یکطرفه با دستمزدهای 264 هزار تومانی از جمله مراکز تولید روکش و تودوزی و صندلی اتومبيل و طرف قرارداد ایران خودرو در جاده آدران اسلام شهر واقع در شهرک صنعتی زواره ای میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۶ آبان ١٣٨٨ – ١٧ نوامبر ۲۰۰۹