دزدی کلان نوری زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی
دستمزدهای پرداخت نشده پرستاران کرمانشاه

بنا به خبر دريافتى٬ بدلیل مشاجراتى که اخیرا بین نوری زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همدستانش به دلیل اختلافات مالی با او برسر سهم بیشتر در زمینه اختلاس و بالا کشیدن دستمزدهای پرداخت نشده پرستاران بوجود آمده٬ توسط یکی از همدستان سابق نوری زاد افشا شد که در خرداد ماه گذشته طبق مصوبه وزارت بهداشت حکومت اسلامی به هر پرستار مبلغ 50 هزار تومان بعنوان پاداش روز پرستار پرداخت شده است. اين مبلغ که رقمی بیش از 200 میلیون تومان است و بايد به بیش از 4000 نفر از پرستاران کرمانشاه تعلق گيرد٬ جهت پرداخت به پرستاران در اختیار نوری زاد قرار میگیرد.

نوری زاد این جانور اسلامی پول را بالا کشیده و از خرداد ماه تاکنون به بهانه های واهی از پرداخت این پول به پرستاران طفره رفته است. حالا که دستشان رو شده٬ نوری زاد بدون اینکه حتی یک مدرک جعلی در دست داشته باشد٬ با گستاخی مدعی است این پول را برای دانشگاه علوم پزشکی هزینه نموده است! با انتشار این خبر در بین پرستاران بیمارستانهای کرمانشاه اوضاع بشدت بهم ریخته است. نوری زاد و همدستانش از ترس هر گونه اعتراض و "اغتشاش" پرستاران با عجله مبلغ یک ماه اضافه کاری مرداد ماه گذشته را به حساب پرستاران واریز نموده و وعده پرداخت 2 ماه کارانه را نیز داده اند !! این در حالیست که هم اکنون دستمزد اضافه کاری پرستاران مربوط  به شهریور، مهر، آبا ن و آذر ماه و همچنین مبلغ متوسط کارانه ها که ماهی 70 هزار تومان است در 5 ماه گذشته پرداخت نشده است .

جمهورى اسلامى حکومت مشتى سرمايه دار آدمکش و استثمارگر و فاسد و دزد است. مادام که اين حکومت سرپاست سهم کارگر و زحمتکش جامعه جز فقر و محنت و کار طاقت فرسا و بردگى مطلق نيست. راه حل آزادى کارگران و کل جامعه فقط و فقط سرنگونى حکومت ارتجاع اسلامى و نابودى نظام سرمايه دارى است. راه حل ديگرى وجود ندارد.   

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢١ ديماه ١٣٨٨ – ١١ ژانويه ٢٠١٠