اعتصاب و اجتماع کارگران صنايع فلزى
"کار و ٧ ماه حقوق معوقه ميخواهيم"

بنا به خبر دريافتى٬ روز یکشنبه ۹ خرداد ماه ساعت ۱۱ صبح٬ کارگران صنایع فلزی شماره یک مقابل درب این شرکت در شادآباد خیابان ۱۷ شهریور دست به تجمع اعتراضى زدند. از آغاز سال جدید این سومین بار است که کارگران این شرکت به دلیل عقب افتادن حقوقها٬ که اکنون ۷ ماه معوق شده است٬ دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی می زنند.

کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن از جمله نوشته بود: "ما کار می خواهیم" و "ما ۷ ماه حقوق عقب افتاده خود را می خواهیم"٬ دست به اعتصاب زدند. ساعت ۱۲.۳۰ نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی و موتور سواران در مقابل درب ورودی کارخانه صنایع فلزی حاضر شدند و از کارگران خواستند که به داخل محوطه شرکت بروند. ولی کارگران اعلام کردند که ما از اینجا تکان نخواهیم خورد تا مدیر شرکت بیاید و به قولی که ۱۵ روز پیش داده بود عمل کند. در غیر این صورت به زن و بچه هایمان هم زنگ می زنیم تا اینجا بیایند و با ما همراه شوند.
 
بعد از یک ساعت کشمکش بین کارگران و نيروهاى سرکوبگر٬ ماموران انتظامی و امنیتی کارگران را به داخل سوله ای که در محوطه شرکت بود منتقل کردند. کارگران منتظر ماندند که ماموران امنیتی مدیر کارخانه را به نزد کارگران آورده تا در مورد قولی که داده بود با کارگران حرف بزند. کارگران چند ساعتی در داخل سوله منتظر مدیر عامل بودند و نیروهای سرکوبگر در بیرون و داخل شرکت ایستاده بودند. هر از گاهی يکى از کارگران به ماموران مراجعه میکرد و در مورد مدير کارخانه ميپرسيد و آنها جواب میدادند که زنگ زدیم ولی تا به حال نیامده است. کارگران با عصبانيت اعلام کردند که در صورت عدم پاسخگویی از سوی مدیرعامل٬ ما کارگران در میدان پاستور مقابل دفتر ریاست جمهوری با خانواده هایمان تجمع خواهیم کرد .

لازم به ذکر است که صدها نفر از کارگران عليه کارفرما شکايت کرده اند. اما طبق معمول نهادهائى مانند اداره کار و استاندارى و شوراى تامين استان مشغول پاسکارى کارگران و جنگ فرسايشى اند.

کارگران براى پيروزى بايد وعده شان را عملى کنند و همراه خانواده هايشان مستمرا در مقابل نهادهاى دولتى اعتراض کنند٬ کارخانه را در کنترل خود بگيرند٬ هيچ عذر و بهانه اى را نپذيريند٬ و دولت و کارفرما را وادار به پرداخت فورى حقوقهاى معوقه٬ کار يا بيمه بيکارى٬ و مطالبات برحق خود کنند. به وعده هاى کارفرما و مزدوران دولت اسلامى سرمايه داران نبايد اعتماد کرد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٠ خرداد ٨٩ – ٣١ مه ٢٠١٠